Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / manhhai / Favorites
manhhai / 13 items

N 2 B 1.5K C 0 E Mar 1, 2024 F Mar 1, 2024
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Bến xe đò Xóm Củi

Tags:   Cholon

N 68 B 26.8K C 7 E Sep 18, 2007 F Sep 18, 2007
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Tags:   Vietnam1969 Vietnam Dad's pics Vietnam War 1969

N 2 B 1.4K C 2 E Feb 25, 2024 F Feb 25, 2024
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

nhà máy rượu Bình Tây

Tags:   Arroyo Chinois Cholon

N 2 B 1.3K C 2 E Feb 22, 2024 F Feb 22, 2024
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Jim Fitzpatrick 1967-69

Tags:   Arroyo Chinois Cholon

N 10 B 21.2K C 3 E May 12, 2010 F May 18, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Dãy nhà sàn nội trú của Trường Tiểu Học Thượng An Lộc. Cạnh bên là sân banh của trường. Nhà lợp lá dễ cháy, nhưng mát. Sau này thay bằng tôn, chắc là rất nóng. Ở vùng Bình Long mái lá thường là bằng cỏ tranh, không phải bằng lá dừa nước như ở miền Tây Nam bộ. Những ngày học trung học ở Bình Long manhhai đã nhiều lần đá banh trên cái sân banh trong hình này...


38.5%