Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / An Loc - Quan Loi / Trường Tiểu học Thượng An Lộc - Hớn Quản 1921- 1935
205 items
Dãy nhà sàn nội trú của Trường Tiểu Học Thượng An Lộc. Cạnh bên là sân banh của trường. Nhà lợp lá dễ cháy, nhưng mát. Sau này thay bằng tôn, chắc là rất nóng. Ở vùng Bình Long mái lá thường là bằng cỏ tranh, không phải bằng lá dừa nước như ở miền Tây Nam bộ. Những ngày học trung học ở Bình Long manhhai đã nhiều lần đá banh trên cái sân banh trong hình này...
Popularity
  • Views: 21395
  • Comments: 3
  • Favorites: 9
Dates
  • Taken: May 12, 2010
  • Uploaded: May 18, 2010
  • Updated: Jan 29, 2023