Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / B℮n / Emerald Kravice pool offers an idyllic respite from the summer heat
Ben The Man / 4,336 items
photo rights reserved by B℮n

Bosnia and Herzegovina often known informally as Bosnia, is a country in Southeast Europe, located within the Balkans. Sarajevo is the capital and largest city. Bosnia is not entirely a landlocked country as it may appear on a map – to the south it has a narrow coast on the Adriatic Sea long and surrounds the town of Neum. Many people still associate the country with the break-up of Yugoslavia in the heartbreaking civil war of the 1990's. The scars from that time are all still visible. But today's tourist are likely to remember the country for its friendly, modest and warm people. The country has turned into an exciting and versatile travel destination, with beautiful mountains, numerous medieval castle ruins, seven major rivers, impressive waterfalls. Overall, nearly 50% of Bosnia is forested. A country where Eastern and Western civilizations have met over the centuries. Today integration into the European Union is one of the main political objectives of Bosnia and Herzegovina. The local currency is the Bosnian mark. The euro is also accepted. Islam is the majority faith in Bosnia and Herzegovina, but also Orthodox Christianity, and Roman Catholicism are all present. The wild and unspoilt nature makes it an ideal place for both adventurers and nature lovers. Kravica waterfall, often called Kravice, is a large cascade on the Trebižat River, in the karstic heartland of Herzegovina in Bosnia and Herzegovina. It is 40 kilometres south of Mostar. Its height is about 28 metres and the radius of the lake in the base of the waterfall is 120 metres. Kravica is a popular swimming and picnic area during the summer.

Kravica waterfall often called Kravice. Plunging from cliffs as high as 28 meters into a natural, watery amphitheater that is almost 120m across, the series of waterfalls at Kravice are nestled in a natural reserve southwest of the city of Mostar in Bosnia and Herzegovina. In spring, this gorgeous mini-Niagara pounds itself into a dramatic, steamy fury. The water becomes steamy as it dramatically falls into the shallow pools. In summer it's a more gentle cascade, but the emerald pool offers an idyllic respite from the sweltering heat for locals and tourists. The waterfalls are surrounded by the trees, giving the entire area a “hidden paradise” kind of a feel. The water temperature will never rise above 20 degrees because the spring of the Krebizat river is only 30 kilometers uphill from the waterfalls. Especially in summer the chill water is very welcome.

Bosnië en Herzegovina informeel bekend als Bosnië, is een land in Zuidoost-Europa, gelegen op de Balkan. Sarajevo is de hoofdstad en de grootste stad. Veel mensen associëren het land nog steeds met het uiteenvallen van Joegoslavië in de hartverscheurende burgeroorlog van de jaren negentig. De littekens uit die tijd zijn allemaal nog zichtbaar. Maar de toerist van vandaag de dag zal het land waarschijnlijk herinneren vanwege zijn vriendelijke, bescheiden en warme mensen. Het land is een opwindende en veelzijdige reisbestemming geworden, met prachtige bergen, talloze middeleeuwse kasteelruïnes, zeven grote rivieren, indrukwekkende watervallen. In totaal is bijna 50% van Bosnië bebost. Een land waar oosterse en westerse beschavingen elkaar door de eeuwen heen hebben ontmoet. Tegenwoordig is integratie in de Europese Unie een van de belangrijkste politieke doelstellingen van Bosnië en Herzegovina. De reeks watervallen van Kravica stort zich van kliffen tot 28 meter hoog in een natuurlijk, nattig amfitheater met een diameter van bijna 120 meter, in een natuurreservaat ten zuidwesten van de stad Mostar. In het voorjaar beukt deze als een prachtige mini-Niagara met dramatische, stomende woede. Het water wordt nevel terwijl het met vaart in de ondiepe poelen valt. In de zomer is het een zachtere waterval, maar het smaragdgroene water biedt een idyllische onderbreking van de zinderende hitte voor de lokale bevolking en toeristen. De watervallen zijn omgeven door bomen, wat het hele gebied een soort verborgen paradijs geeft. De watertemperatuur zal nooit boven de 20 graden komen omdat de bron van de Krebizat rivier slechts 30 kilometer bergopwaarts van de watervallen ligt. Vooral in de zomer is het kille water zeer welkom.
Popularity
  • Views: 5891
  • Comments: 49
  • Favorites: 127
Dates
  • Taken: Jun 20, 2019
  • Uploaded: Aug 2, 2020
  • Updated: Aug 8, 2020