Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / SINDO MOSTEIRO
Sindo Mosteiro / 4,975 items

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

The Childe departed from his father's hall:
It was a vast and venerable pile;
So old, it seeméd only not to fall,
Yet strength was pillared in each massy aisle.
Monastic dome! condemned to uses vile!
Where Superstition once had made her den
Now Paphian girls were known to sing and smile.


------------------------------------

Childe partiu do pazo do seu pai:
era aquel un vasto e venerable edificio;
tan vello que semellaba non vir abaixo,
porén a forza acumulábase en cada nave maciza.
Cúpula monástica! Condenada a usos viles!
Onde a superstición dunha volta fixera o seu acubillo
agora sabíase que as mozas pafiás cantaban e sorrían.

Lord Byron, Childe Harold's Pilgrimage, Canto I, 1812.

MÚSICA: Daniel Paterok - Sonderbar Eins
youtu.be/IAm4t7MrdMc

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

XXII.

On sloping mounds, or in the vale beneath,
Are domes where whilome kings did make repair;
But now the wild flowers round them only breathe:
Yet ruined Splendour still is lingering there.
And yonder towers the Prince's palace fair:
There thou too, Vathek! England's wealthiest son,
Once formed thy Paradise, as not aware
When wanton Wealth her mightiest deeds hath done,"
Meek Peace voluptuous lures was ever wont to shun.


XXIII.

Here didst thou dwell, here schemes of pleasure plan,
Beneath yon mountain's ever beauteous brow:
But now, as if a thing unblest by Man,
Thy fairy dwelling is as lone as Thou!
Here giant weeds a passage scarce allow
To Halls deserted, portals gaping wide:
Fresh lessons to the thinking bosom, how
Vain are the pleasaunces on earth supplied;
Swept into wrecks anon by Time's ungentle tide!


------------------------------------

Sobre outeiros inclinados ou embaixo no val,
hai cúpulas que vellos reis fixeron reparar;
pero agora as flores bravas arredor só respiran;
porén o esplendor arruinado aínda persiste alí.
E acolá as torres do pazo do Príncipe se elevan:
Ti tamén Vathek! O fillo máis rico de Inglaterra
dunha volta formaches o teu Paradiso, sen ser consciente
de que a riqueza sen fin ten feito as súas obras máis poderosas,
a doce paz fuxe sempre dos atractivos da voluptuosidade.

Aquí habitaches, aquí fixeches plans de pracer,
debaixo da beleza dese abrigo da montaña:
pero agora, como se o home non poidese facer nada,
a túa casa de fadas está tan solitaria coma ti!
Aquí o grande mato a penas permite o paso
ás salas desertas e os portais abertos:
nova lección para o corazón que pensa, como
de vans son os praceres que aparecen na terra;
cando o paso da marea do tempo inexorable os converte en ruínas.

Lord Byron, Childe Harold's Pilgrimage, Canto I, 1812.

MÚSICA: Latin Shui - E. automate
youtu.be/4ASC9_OXKSI

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

The Warrior's weapon and the Sophist's stole
Are sought in vain, and o'er each mouldering tower,
Dim with the mist of years, gray flits the shade of power.
(...)
Look on its broken arch, its ruined wall,
Its chambers desolate, and portals foul:
Yes, this was once Ambition's airy hall,
The Dome of Thought, the Palace of the Soul:
Behold through each lack-lustre, eyeless hole,
The gay recess of Wisdom and of Wit
And Passion's host, that never brooked control:
Can all Saint, Sage, or Sophist ever writ,
People this lonely tower, this tenement refit?

------------------------------------

A arma do guerreiro e a estola do sofista
son buscados vanamente, e sobre cada torre arruinada,
escuro pola brétema dos anos, planea agrisada a sombra do poder.
(...)
Mira no seu arco partido, a súa muralla arruinada,
os seus cuartos desolados, e portais lixados:
si, este foi nalgún tempo o amplo salón da ambición,
a cúpula do pensamento, o pazo da alma:
olla a traveso de cada burato sen ollos e sen brillo,
o alegre agocho da sabiduría e o inxenio
e hospedaxe da paixón, que nunca perdeu o control:
Pode todo o escrito por sabios, santos ou sofistas
poboar esta torre solitaria, esta vivenda reformada?

Lord Byron, Childe Harold's Pilgrimage, Canto II, 1809-10.

MÚSICA: Franco Bochicchio - The Beauty Inside
youtu.be/iozer0rZXK0

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Mortal es la vida, su quicio el cambiar.
¡Se abate el adarve, se alza el muladar!
No va con más priesa rueda de molino
ni el torrente que cruza la sierra,
ni la espada que afila la guerra,
que van las mudanzas de nuestro destino
haciendo ceniza la tierra.

Ramón del Valle-Inclán, Voces de gesta, 1911.

MÚSICA: Juan Sánchez - Very Young Old Man
youtu.be/Yk2y9QrQp4I

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

¡Fría calavera, sombra de la muerte,
ríes en mis manos y tiemblo de verte!
Arca de miserias toda hueca y vana,
tus ojos de sombra tienen en su hondura
el sombrío misterio de la vida humana,
el fúnebre espanto de la sepultura.
Bajo los solemnes augurios astrales
que dicen en lo alto las constelaciones,
sus ojos se abren en los arenales,
sepulcro de razas y de religiones.
En mi vencimiento serás compañera,
en mi desventura me confortarás,
y al ser de enemigo, muda calavera,
a mi alma con voces de espanto hablarás.

Ramón del Valle-Inclán, Voces de gesta, 1911.

MÚSICA: Gregory Paul Mineeff - Orugoru
youtu.be/9Mw7OLaoNbA


0.1%