Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / SINDO MOSTEIRO
Sindo Mosteiro / 4,934 items

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Non é gran cousa se sabe
bon joyzo dar
a Madre do que o mundo
tod' á de joigar.

Mui gran razon é que sábia dereito
que Deus troux' en seu corp' e de seu peito
mamentou, e del despeito
nunca foi fillar;
poren de sen me sospeito
que a quis avondar.

Afonso X, Cantigas de Santa María, s. XIII.

MÚSICA: Cantigas de Santa María, Cantiga nº 14.
youtu.be/grYp3dRoDOg

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Non devemos por maravilla ter
d' a Madre do Vencedor sempre vencer.

Vencer dev' a Madre daquel que deitou
Locifer do Ceo, e depois britou
o ifern' e os santos dele sacou,
e venceu a mort' u por nos foi morrer.

Afonso X, Cantigas de Santa María, s. XIII.

MÚSICA: Cantigas de Santa María, Cantiga nº 12
youtu.be/yiBZGSn0KLU

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Todo logar mui ben pode sseer deffendudo
o que a Santa Maria á por seu escudo.

Afonso X, Cantigas de Santa María, s. XIII.

MÚSICA: Cantigas de Santa María, Cantiga nº 11.
youtu.be/PZGuXfdXwZw

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Mui gran poder á a Madre de Deus
de deffender e ampara-los seus.

Gran poder á, ca sseu Fillo llo deu,
en deffender quen se chamar por seu;
e dest' un miragre vos direi eu
que ela fez grande nos dias meus.

Afonso X, Cantigas de Santa María, s. XIII.

MÚSICA: Cantigas de Santa María, Cantiga nº 7.
youtu.be/hWG6yOjqHLA

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Santa Maria pod' enfermos guarir
quando xe quiser, e mortos resorgir.

Na que Deus seu Sant' Esperit' enviou,
e que forma d'ome en ela fillou,
non é maravilla se del gaannou
vertude per que podess' esto comprir.

Afonso X, Cantigas de Santa María, s. XIII.

MÚSICA: Cantigas de Santa María, Cantiga nº 8
youtu.be/8N97YGgexWk


0.1%