Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / +Lanzi / Sets / 贵州山水之旅 Guizhou 2006
105 items

N 1 B 425 C 1 E May 1, 2006 F May 18, 2006
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

一夜大雨后,本应该清澈见底的溪水变成了混浊的泥土色,不过没有关系,正因为这场雨,水量却是大大增加了,汹涌翻滚。

贵州 黔南 荔波

Libo
Guizhou

Tags:   Waterfall Dam Libo Guizhou China 瀑布 荔波 贵州

N 0 B 559 C 0 E May 1, 2006 F May 22, 2006
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

贵州 黔南 茂兰喀斯特森林自然保护区

Maolan Karst Forest NP
Guizhou

Tags:   Terrace Rurality Guizhou China 梯田 田园 茂兰 荔波 贵州

N 1 B 889 C 0 E May 1, 2006 F May 18, 2006
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

贵州 黔西南 兴义 万峰林

WANFENGLIN
Xingyi
Guizhou

Tags:   I LOVE NATURE Rurality Xingyi Guizhou 田园 万峰林 兴义 贵州

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

穿行到瀑布后的水帘洞中,可以非常亲近感受大瀑布的磅礴水势,清凉爽快至极。

贵州 安顺 黄果树

Huangguoshu Waterfall
Guizhou

Tags:   Waterfall Rainbow Guizhou China 黄果树 瀑布 贵州

N 0 B 366 C 0 E May 1, 2006 F May 18, 2006
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

贵州 黔南 茂兰喀斯特森林自然保护区

Maolan Karst Forest NP
Guizhou

Tags:   Stream Libo Guizhou China 溪流 茂兰 荔波 贵州


4.8%