Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / Du Tử Nguyễn / Sets / light & bokeh
Nguyễn Chương / 12 items

N 4 B 183 C 0 E Oct 12, 2011 F Oct 12, 2011
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M
N 2 B 85 C 5 E Oct 12, 2011 F Oct 12, 2011
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M
N 8 B 349 C 6 E Oct 11, 2011 F Oct 11, 2011
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M
N 5 B 107 C 6 E Oct 10, 2011 F Oct 10, 2011
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Test coi sao ko tính là chụp nha lão Windylife

N 12 B 190 C 20 E Oct 8, 2011 F Oct 8, 2011
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Người bạn thân thiết và trung thành nhất , đưa ta đi khắp mọi nơi ko lời than van

Tags:   Amazing Bokeh Super Amazing Bokeh Award


41.7%