Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / Du Tử Nguyễn / Sets / Hoa cỏ tùm lum
Nguyễn Chương / 95 items

N 17 B 5.6K C 25 E Sep 29, 2011 F Sep 28, 2011
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Đoản khúc thu Hà Nội
Trịnh Công Sơn-1995


Bởi vì mùa thu tôi ở lại
Hà Nội mùa thu Hà Nội thu
Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ
Không bởi vì em hay vì em
Hà Nội mùa thu Hà Nội gió
Xôn xao con đường xôn xao lá
Nhoà phố mong manh nhoè phố mưa
Chợt nắng long lanh chợt nắng thưa
Bởi vì mùa thu tôi ở lại
Hồng má môi em hồng sóng xa
Vì một bàn tay không ngần ngại
Tặng hết cho tôi một phố chờ
Sẽ thêm một đời nhớ trăng Hà Nội Thu ơi!

N 13 B 222 C 15 E Sep 28, 2011 F Sep 28, 2011
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Trả lễ 1 người

N 12 B 362 C 13 E Sep 27, 2011 F Sep 27, 2011
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M
N 8 B 112 C 6 E Sep 26, 2011 F Sep 27, 2011
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M
N 13 B 796 C 17 E Sep 27, 2011 F Sep 27, 2011
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Thỉnh thoảng bày đặt tí


5.3%