Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / Du Tử Nguyễn / Favorites
Nguyễn Chương / 11,129 items

N 54 B 4.5K C 6 E Jun 30, 2016 F Jun 29, 2016
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Rồi mùa hè sẽ qua...

N 45 B 4.3K C 5 E Jul 1, 2016 F Jun 30, 2016
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Tea and loti...:)

N 25 B 3.2K C 4 E Jun 2, 2016 F Jun 1, 2016
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Nghe đồn Hà Nội hôm nay nóng gần 39 độ.
Cảm giác đi dưới nắng giống như cảm giác bị nàng kia nàng ý chích cho một nhát ý huhu.................................

N 199 B 15.5K C 10 E May 21, 2016 F May 21, 2016
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Thank someone for making me pretty...

N 26 B 3.8K C 8 E May 13, 2016 F May 13, 2016
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Chúc chị sinh nhật vui vẻ nhé!
Gặp nhau có hơn một tiếng mà lí lắc vui. Chị nhỉ?


5 of 11,129