Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / nans0410(busy) / Sets / 2019北門風華再現
6 items

N 49 B 1.9K C 14 E Jun 2, 2019 F Jun 3, 2019
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

本來不是來拍這角度,但看幾位攝友玩起到影,所幸也跟著加入,非常感謝初次相識的攝友熱情讓位與充當MD!開心的意外收穫!!

Tags:   TAIWAN Taipei Castle Reflection People Lighting Sunset Blue Time 台灣 台北市 北門 台北郵政總局 倒映 藍色時光 光影 忠孝西路 博愛路 承恩門 中正區

N 35 B 989 C 8 E Jun 2, 2019 F Jun 4, 2019
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

藏匿於西門町很久的舊式建築,,因為隔壁大樓拆除重建得於現身,與香港彩虹屯有同工藝取之妙,待新樓完成後又會再度隱身,成了限時版的攝點!

Tags:   TAIWAN Taipei Building Lighting Hankou Street 台灣 台北市 中正區 西門町 漢口街 台北彩虹屯 Ximenting

N 24 B 1.1K C 5 E Jun 2, 2019 F Jun 5, 2019
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Tags:   TAIWAN Taipei Castle Blue Time Lighting Car Track Cityscape Night View 台灣 台北市 中正區 忠孝西路 博愛路 北門 承恩門 車軌 藍色時光 台北101 Taipei 101

N 20 B 1.2K C 6 E Jun 2, 2019 F Jun 6, 2019
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Tags:   TAIWAN Taipei Taipei 101 Tower Castle Lighting Car Track Park Blue Sky Blue Time 台灣 台北市 中正區 北門 承恩門 車軌 夜景 藍色時光 建築 城市景觀

N 31 B 1.0K C 6 E Jun 2, 2019 F Jul 8, 2019
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Tags:   TAIWAN Taipei Cityscape Lighting Castle Park Blue Time 台灣 台北市 北門 中華郵政總局 車軌 光影 承恩門


83.3%