Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / nans0410(busy) / Sets / 2014外澳
10 items

N 69 B 2.3K C 28 E Sep 20, 2014 F Sep 29, 2014
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

交作業囉~~鳳凰來襲

Tags:   TAIWAN Yilan Toucheng Waiao east coast SUNRISE 台灣 宜蘭縣 頭城 外澳 濱海路 日出

N 80 B 1.9K C 26 E Sep 20, 2014 F Sep 30, 2014
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Tags:   TAIWAN Yilan Waiao Toucheng east coast clouds wave 台灣 宜蘭縣 頭城 外澳 浪絲

N 102 B 2.9K C 30 E Sep 20, 2014 F Oct 4, 2014
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Tags:   TAIWAN Waiao Wave SUNRISE 台灣 外澳 頭城 宜蘭 鳳凰颱風 Ilan

N 67 B 1.8K C 19 E Sep 20, 2014 F Oct 23, 2014
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Tags:   TAIWAN Ilan Toucheng Star Track rock cloud 台灣 宜蘭 頭城 外澳 星軌 Waiao

N 57 B 1.7K C 22 E Sep 20, 2014 F Oct 28, 2014
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Tags:   TAIWAN Ilan Toucheng Waiao clouds wave sunrise


50%