Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / nans0410(busy) / Sets / 2012合歡日舞山嵐霧飄然
23 items

N 71 B 2.1K C 116 E Apr 1, 2012 F Apr 6, 2012
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

日昇狂烈曲 (4/6/2012 Explore)

Tags:   Taiwan Nantou county Sioulin township Hehuan Mountain Taroko National Park sunrise sky clouds fog 台灣 南投縣 仁愛鄉 秀林鄉 花蓮縣 松雪樓 合歡山 太魯閣國家公園 日出 雲彩 山嵐

N 69 B 2.2K C 548 E Apr 1, 2012 F Apr 5, 2012
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

爆裂離散曲

Tags:   Taiwan Nantou county Sioulin township Hehuan Mountain sky clouds sunrise 台灣 南投縣 秀林鄉 合歡山 松雪樓 日出 火燒雲 太魯閣國家公園 仁愛鄉 my_gear_and_me my_gear_and_me_premium my_gear_and_me_bronze my_gear_and_me_silver my_gear_and_me_gold my_gear_and_me_platinum my_gear_and_me_diamond

N 108 B 2.8K C 98 E Apr 1, 2012 F Apr 4, 2012
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

炙艷交響曲(4/4/2012 Explore)

Tags:   Taiwan Nantou county Sioulin township Hehuan Mountain sunrise sky clouds 台灣 南投縣 秀林鄉 合歡山 松雪樓 火燒雲 日出 太魯閣國家公園 仁愛鄉 Taroko National Park

N 79 B 2.0K C 94 E Apr 1, 2012 F Apr 3, 2012
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

火引協奏曲(4/3/2012 Explore)

Tags:   Taiwan Nantou county Sioulin township sunrise sky Hehuan Mountain 台灣 南投縣 秀林鄉 合歡山 松雪樓 日出 山嵐 火燒雲 太魯閣國家公園 仁愛鄉 Taroko National Park

N 75 B 2.5K C 521 E Apr 1, 2012 F Apr 2, 2012
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

合歡主峰夕陽與石門星軌都被大霧給搗亂掉了
以為這次上訴要失敗
但隨著時間的轉動
遠方的天空開始有了變化
接踵着一連串的驚喜
此張就當是日舞之色溫前奏曲

Tags:   Taiwan Nantou county Sioulin township Hehuan Mountain “Matsuyuki House” sunrise clouds sky 台灣 南投縣 秀林鄉 松雪樓 日出 雲海 山嵐 Taroko National Park 太魯閣國家公園 仁愛鄉 my_gear_and_me my_gear_and_me_premium my_gear_and_me_bronze my_gear_and_me_silver my_gear_and_me_gold my_gear_and_me_platinum my_gear_and_me_diamond


21.7%