Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / nans0410(busy) / Sets / 2009福壽山
11 items

N 11 B 317 C 83 E Dec 13, 2009 F Dec 17, 2009
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

福壽山農場
Fushou Mountain Farm Taichung Taiwan
回歸一切 就讓鏡頭來說說楓的風情萬種

N 22 B 830 C 129 E Dec 13, 2009 F Dec 17, 2009
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

福壽山農場
Fushou Mountain Farm Taichung Taiwan

Tags:   Top Seven

N 10 B 349 C 62 E Dec 13, 2009 F Dec 16, 2009
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

福壽山農場
Fushou Mountain Farm Taichung Taiwan

N 12 B 657 C 64 E Dec 13, 2009 F Dec 15, 2009
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

福壽山農場
Fushou Mountain Farm Taichung Taiwan
被一陣子的雲瀑吸引後,突然發覺冷落了太陽,於是趕緊用愛心把他圈起來,作為這次拍攝日出的Ending

N 36 B 3.5K C 217 E Dec 15, 2009 F Dec 15, 2009
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

福壽山農場_HDR
Fushou Mountain Farm Taichung Taiwan

Tags:   Taiwan sunrise Fushou Mountain Nikon D90 Nikkor 18~200mm ND8 HDR farm 台灣 福壽山農場 日出 Taichung 台中


45.5%