Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / nans0410(busy) / Sets / 2009夜上海
18 items

N 64 B 6.3K C 151 E Oct 26, 2009 F Nov 18, 2009
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

上海浦東環球金融中心(Shanghai World Financial center Observatory)
地處上海陸家嘴金融貿易區,地上主體高度達492米,排名世界第二高樓,僅次台北101大樓,觀光天閣共分94樓423米),97樓(439米),100樓(474米),其中100樓的天閣長約55米的懸空觀光長廊,內設三條透明地板,是世界目前上最高的觀光設施.
售票大廳設於B1,門票為,100與150人民幣兩種,100元票價僅能至94樓觀光,150元則可上至94/97/100樓,營業至晚上10點結束

Tags:   china shanghai world financial center observatory night view Nikon D90 Tokina AT-X 116 pro DX 上海 浦東 環球金融中心 中國 車軌燈 夜景 夜曝

N 23 B 1.5K C 36 E Oct 28, 2009 F Nov 17, 2009
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

上海豫園_HDR版

N 9 B 913 C 35 E Oct 28, 2009 F Nov 17, 2009
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

上海浦西外白渡橋
白外渡橋橫跨蘇州河與黃浦江的交界,左邊是蘇州河,另一邊則是黃浦江,於1907年建造,已經一百年歷史了,外灘就是從這裡開始.
浦東建築風呈現現代繁華,浦西建築風則呈現傳統復古.

Tags:   上海 夜景 車軌燈 中國 外白渡橋 橋景 夜曝 china Shanghai night view Nikon D90 Nikkor Tokina black card 黑卡

N 18 B 713 C 114 E Oct 28, 2009 F Nov 16, 2009
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

上海浦西外白渡橋

內有插圖,用不同的色調與色溫來玩玩她

N 6 B 386 C 28 E Oct 28, 2009 F Nov 15, 2009
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

上海豫園

Tags:   black card shanghai D90 Tokina Nikon night view china 中國 上海 豫園 黑卡


27.8%