Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / nans0410(busy) / Sets / 2009鳶山
4 items

N 7 B 677 C 86 E Oct 18, 2009 F Oct 19, 2009
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

三峽鳶山
拍攝點位處大鐘後方往發射台方向小山路,有一小段須攀繩上去才能抵達斷崖至高點,
上方風勢很大,膽子要有一點且腳架架設數有限(其實我上去後竟發現腿軟!! 不敢往懸崖最前端取景 哈哈~~)

N 9 B 1.0K C 72 E Oct 18, 2009 F Oct 20, 2009
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

三峽鳶山
提醒要去朝聖的好友
記得要帶手電筒,腳架架設時務必懸掛重物已備強風吹襲

Tags:   台北縣 三峽鎮 鳶山 夜景 三鶯交流道 大鐘 D90 Nikon Nikkor Sanxia night scene Taipei Taiwan

N 8 B 572 C 31 E Oct 18, 2009 F Oct 23, 2009
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

三峽鳶山

Tags:   鳶山 三峽 城市景觀 新市鎮 台北縣 台灣 D90 Nikon Nikkor CPL HDR

N 5 B 240 C 10 E Oct 18, 2009 F Oct 25, 2009
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

三峽鳶山


100%