Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / nans0410(busy) / Sets / HDR
165 items

N 14 B 476 C 53 E Mar 16, 2010 F Mar 28, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

台北淡水天元宮
請把那條礙眼的封鎖線忽略吧 ^_^

Tags:   Sakura Temple HDR Nikon D90 Tokina 吉野櫻 淡水 天元宮 台灣 廟宇

N 15 B 490 C 51 E Mar 12, 2010 F Mar 25, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

台北淡水天元宮

Tags:   Sakura Temple HDR Tokina Nikon D90 Taiwan Danshui 吉野櫻 天元宮 淡水 台灣

N 31 B 1.5K C 133 E Mar 19, 2010 F Mar 21, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

蘇澳南天宮

Tags:   蘇澳港 南天宮 馬祖 HDR 漁港 中國廟宇建築 庇護 庇佑 守護 南方澳 ImpressedBeauty

N 27 B 730 C 134 E Mar 17, 2010 F Mar 17, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

台北淡水天元宮

N 29 B 972 C 225 E Jan 31, 2010 F Feb 17, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

台北大屯山
提前上山等日落 結果日落時間到了 大霧卻一陣一陣地飄過來,所以就是大屯山再次摃龜 >_<", 只拍到這張,而且還得用Hdr處理!!

Tags:   sunset fog Tatun Mountain Taipei Taiwan HDR Nikon D90 ND8 Tokina


3%