Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / Ming_Young / Sets / Panasonic DMC-GM1
Daniel Wu / 3 items

N 66 B 1.3K C 21 E Mar 5, 2016 F Mar 30, 2016
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

迷糊步道&福山古道/嘉義縣阿里山鄉

Tags:   Cherry Tree cherry blossom Blossom 阿里山 迷糊步道 Alisan Chiayi TAIWAN Panasonic DMC-GM1 微單眼 福山古道 福山部落 台灣 嘉義

N 21 B 1.3K C 6 E Jun 7, 2015 F Jun 7, 2015
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

今天趁著好天氣前往合歡山北峰,今年初台灣平地缺水,各類花卉開得比較早,但合歡山北峰的高山杜鵑今年反而開得比較晚,真有幸能在花季落幕前,一睹芳彩!

Tags:   Mt. Hehuan Hehuan Mountain Hehuanshan Nantou Hualien Rhododendron flowers Blossom 合歡山 合歡山北峰 合歡北峰 南投 花蓮 仁愛鄉 秀林鄉 臺灣 台灣 台湾 花見 杜鵑花 高山杜鵑 Panasonic DMC-GM1 微單眼 Azalea Taiwan Alpine Rhododendron 登山 Hanami 台灣高山杜鵑 Mt. Hehuan North Peak Altitude 3422m Lovely Taiwan

N 27 B 1.4K C 6 E Jun 7, 2015 F Jun 7, 2015
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

今天趁著好天氣前往合歡山北峰,今年初台灣平地缺水,各類花卉開得比較早,但合歡山北峰的高山杜鵑今年反而開得比較晚,真有幸能在花季落幕前,一睹芳彩!

Tags:   Mt. Hehuan Hehuan Mountain Hehuanshan Nantou Hualien Taiwan flowers Blossom Azalea Taiwan Alpine Rhododendron Rhododendron 臺灣 台灣 台湾 南投 仁愛鄉 花蓮 秀林鄉 合歡山 合歡山北峰 合歡北峰 杜鵑花 高山杜鵑 花見 Panasonic DMC-GM1 微單眼 登山 Hanami 台灣高山杜鵑 Altitude 3422m Mt. Hehuan North Peak


100%