Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / loisrua +3.050.000 visitas / Sets / Mosteiro de Sobrado de Trives y alrededores - Ourense
loisrua / 61 items

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Alrededores en Sobrado de Trives

Tags:   Mosteiro Sobrado Trives y alrededores Románico Arquitectura tradicional galega casa ourense Tradicional

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Alrededores en Sobrado de Trives

Tags:   arquitectura tradicional galega sobrado trives ourense casa Mosteiro y alrededores Románico Tradicional

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Mosteiro de Sobrado de Trives.

O mosteiro de Sobrado de Trives é unha verdadeira xoia do Románico que data do século XII. A pesar da súa importancia arquitectónica e de que o conxunto foi declarado Monumento Histórico-Artístico, é practicamente descoñecido fóra da comarca.

A primeira referencia que se ten desta igrexa, que foi mosteiro de monxas benedictinas, é de 1287. A igrexa é dunha soa nave e da antiga bóveda de pedra só se conserva o presbiterio xa que no ano 1872 derrubouse. Na portada Románica, que esta precedida por unha anteiglesia gótica, destaca o conxunto de capiteis e o dintel, sostido por dúas figuras humanas. Tamén é de apuntar o arco de medio punto con triplo arquivolta que separa a nave do presbiterio, cos mellores capiteis da construción. A ábsida, un cruceiro 1603 e unha torre de orixe defensiva adaptada como campanario completan un conxunto de enorme beleza.


El monasterio de Sobrado de Trives es una verdadera joya del Románico que data del siglo XII. A pesar de su importancia arquitectónica y de que el conjunto fue declarado Monumento Histórico-Artístico, es prácticamente desconocido fuera de la comarca.

La primera referencia que se tiene de esta iglesia, que fue monasterio de monjas benedictinas, es de 1287. La iglesia es de una sola nave y de la antigua bóveda de piedra sólo se conserva el presbiterio ya que en el año 1872 se derrumbó. En la portada Románica, que esta precedida por una anteiglesia gótica, destaca el conjunto de capiteles y el dintel, sostenido por dos figuras humanas. También es de reseñar el arco de medio punto con triple arquivolta que separa la nave del presbiterio, con los mejores capiteles de la construcción. El ábside, un cruceiro 1603 y una torre de origen defensivo adaptada como campanario completan un conjunto de enorme belleza.

Tags:   Mosteiro Sobrado Trives y alrededores Románico Tradicional

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Mosteiro de Sobrado de Trives

Tags:   Mosteiro Sobrado Trives y alrededores Románico Tradicional

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Mosteiro de Sobrado de Trives

Tags:   Mosteiro Sobrado Trives y alrededores Románico Tradicional


8.2%