Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / jo.misere / Sint Annatunnel /de "Konijnenpijp
Jo Miseré / 2,358 items
De Sint-Annatunnel is een voetgangers- en fietstunnel onder de Schelde in de stad Antwerpen. De bouw van de Sint-Annatunnel begon in 1931 en de tunnel werd in 1933 geopend.
Deze 572 meter lange tunnel, die zich 31,57 meter onder de grond bevindt, wordt door de Antwerpenaren ook wel de Voetgangerstunnel genoemd en verbindt sinds 1933 de stad met de Linkeroever, met andere woorden het oudere met het nieuwere Antwerpen. Beide kanten hebben een lift voor 40 personen of maximaal 3.000 kg, en twee maal twee authentieke houten roltrappen. Deze roltrappen waren voor die tijd een echte nieuwigheid. De uitwendige diameter van de tunnel bedraagt 4,74 m, de inwendige 4,30 m. De beide toegangsgebouwen zijn van de hand van Emiel Van Averbeke.

The Sint-Anna tunnel is a pedestrian and bicycle tunnel under the Scheldt in the city of Antwerp. The construction of the Sint-Anna tunnel began in 1931 and the tunnel was opened in 1933.
This 572 meter long tunnel, which is located 31.57 meters below the ground, is also referred to as the Pedestrian Tunnel by Antwerp residents and since 1933 connects the city with the Left Bank, in other words the older with the newer Antwerp. Both sides have a lift for 40 people or a maximum of 3,000 kg, and two authentic wooden escalators twice. These escalators were a real novelty for that time. The external diameter of the tunnel is 4.74 m, the internal 4.30 m. The two access buildings are by Emiel Van Averbeke.


Wikipedia
Popularity
  • Views: 2028
  • Comments: 148
  • Favorites: 97
Dates
  • Taken: Oct 3, 2015
  • Uploaded: Jul 22, 2019
  • Updated: Dec 28, 2019