Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / 湯小米 / Sets / 石碇千島湖
6 items

N 11 B 1.5K C 13 E Aug 10, 2013 F Aug 10, 2013
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

這幾天實在是太熱了, 正好沒來過這邊(以前常常經過), 就來這邊朝聖一下.... 吹著山上徐徐的涼風, 邊配著一壺冷泡茶, 真是享受啊 ~

Tags:   Canon 1DX 16-35mm F2.8 L 腰潭 石碇千島湖 夕陽 八卦茶園

N 17 B 1.3K C 17 E Aug 10, 2013 F Aug 13, 2013
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

太陽下山去了...沒燒 @@, 不過在這邊跟一些老杯杯聊的很開森 ~

Tags:   Canon 1DX 16-35mm F2.8 L 腰潭 石碇千島湖 夕陽 八卦茶園

N 11 B 752 C 7 E Aug 10, 2013 F Aug 11, 2013
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

BLUE MONDAY要來配藍調... 這樣會不會更BLUE ~

Tags:   Canon 1DX 16-35mm F2.8 L 腰潭 石碇千島湖 夕陽 八卦茶園

N 14 B 1.6K C 12 E Aug 10, 2013 F Aug 15, 2013
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

在八卦茶園裡聊八卦...好詩好詩..XDD

Tags:   Canon 1DX 16-35mm F2.8 L 腰潭 石碇千島湖 八卦茶園

N 13 B 791 C 17 E Aug 13, 2013 F Aug 13, 2013
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

果然這邊是傳說中練習黑卡的另一個聖地啊... 怎麼搖都不對說...XD

Tags:   Canon 1DX 16-35mm F2.8 L 腰潭 夕陽


83.3%