Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / 湯小米 / Sets / 南方澳
14 items

N 5 B 482 C 16 E Apr 16, 2011 F Apr 17, 2011
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

趁著來宜蘭玩,晚上到南方澳吃完膽固醇指數破表大餐後,上到半山腰來拍一下夜景囉...
以前只要是假日, 南方澳總是擠滿擁擠的觀光客, 不知道是因為日本核災的問題, 當天居然顯得相當的冷清....

Tags:   Canon

N 7 B 157 C 21 E Apr 16, 2011 F Apr 17, 2011
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

最近主唱人很紅的咧.......

View On Black

Tags:   Canon

N 0 B 105 C 10 E Apr 16, 2011 F Apr 18, 2011
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

天候狀況不算好... 加減看吧

Tags:   Canon

N 9 B 126 C 19 E Apr 16, 2011 F Apr 29, 2011
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

View On Black 這邊畫質較好..

Tags:   Canon

N 25 B 1.0K C 37 E Apr 16, 2011 F Apr 27, 2011
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

不是拉麵小路或是其他的小路...這是港邊小路...XD

View On Black

Tags:   Canon


35.7%