Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / 湯小米 / Sets / 2011初冬-東京.富士山自由散策行
97 items

N 5 B 128 C 10 E Jan 12, 2011 F Jan 25, 2011
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

其實主要是看到這戶人家門口的松樹, 故意把一個分支讓他長在門上面當做門框..超厲害 ~

Tags:   日本 東京 富士山 Canon

N 2 B 267 C 4 E Jan 11, 2011 F Jan 18, 2011
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

雷門-表參道入口之門。切妻構造八腳門,左面的是風神像,右面的是雷神像,正式名稱為「風雷神門」,通稱為「雷門」。慶應元年(1865年)被燒毀、1960年(昭和35年)、約1世紀之後以鋼筋混凝土再重建。門內置有實業家松下幸之助於淺草觀音祈願之後病癒,作為報答而寄贈的大燈籠。

Tags:   日本 東京 Canon

N 2 B 104 C 8 E Jan 13, 2011 F Jan 29, 2011
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

有看過天空之城的都知道這塊石頭的用途, 不過, 有誰看的懂呢??

Tags:   日本 自由行 東京 20d Canon

N 0 B 69 C 2 E Jan 11, 2011 F Jan 19, 2011
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Tags:   Canon

N 1 B 155 C 0 E Jan 13, 2011 F Jan 31, 2011
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

這實在是太好吃了啦 ~

Tags:   iphone隨拍 日本 自由行 東京 Canon


5.2%