Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / Hai_Che / Sets / She
10 items

N 1 B 147 C 0 E Dec 7, 2011 F Dec 7, 2011
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Sài Gòn 12.2011

Tags:   2.8F

N 0 B 126 C 0 E Jun 5, 2011 F Jun 5, 2011
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Ngõ Hội An

N 6 B 447 C 11 E Mar 14, 2011 F Mar 14, 2011
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

HaNoi 02.2011
Rolleiflex 2.8F + film tình nghĩa của anh Iha www.flickr.com/photos/ihafoto/ :D
====
Mẹ nói với Bố: nhà m sắp thêm 1 cái líu lô =)) m chả hiểu là cái gì =))

Tags:   Gà nhà mình :D

N 3 B 216 C 2 E Jan 18, 2011 F Jan 18, 2011
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Cần Thơ 01.2011
OM1 + Zuiko 50mm1.4 Kodak 200

Tags:   my darling she

N 1 B 137 C 0 E Dec 7, 2011 F Dec 7, 2011
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Sài Gòn 12.2011

Tags:   2.8F


50%