Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / Hai_Che / Sets / Hà Giang 2010
44 items

N 0 B 121 C 0 E Aug 15, 2010 F Aug 14, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Hà Giang 08.2010
Có rất nhiều chỗ bị sạt lở như này, nhưng ngồi trên xe không chụp đc :">

N 0 B 30 C 0 E Aug 15, 2010 F Aug 14, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Hà Giang 08.2010

N 0 B 39 C 0 E Aug 15, 2010 F Aug 14, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Hà Giang 08.2010

N 1 B 87 C 1 E Aug 15, 2010 F Aug 14, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Hà Giang 08.2010
note: ảnh chụp từ trên xe oto :)

N 1 B 82 C 2 E Aug 15, 2010 F Aug 15, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Hà Giang 08.2010
Em Quỳnh chụp :D


11.4%