Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / Hai_Che / Sets / Rolleiflex MX-EVS
116 items

N 1 B 527 C 3 E Jun 1, 2010 F Jun 1, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M


Cầu Sông Hàn - Đà Nẵng 05/2010
Lần này đi mình phơi sáng bằng con Rồ này..siêu ngu =))

Tags:   Rolleiflex MX-EVS kodak Ektar 100 Đà Nẵng

N 0 B 49 C 1 E Sep 1, 2010 F Sep 1, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Rolleiflex MX-EVS 3.5 kodak160 expired
Lăng Minh Mạng - Huế 08/2010

N 0 B 131 C 3 E Aug 3, 2010 F Aug 3, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Rolleiflex MX-EVS 3.5 Kodak160 expired
Phá Tam Giang - Huế 08/2010

Nhà cháu ko có chân máy..các cụ thông cảm :)

N 0 B 81 C 5 E Jul 27, 2010 F Jul 27, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Rolleiflex MX-EVS 3.5 ilford FP4 125 expired

N 2 B 140 C 4 E Jun 8, 2010 F Jun 7, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Hội An - 05/2010

Tags:   Rolleiflex MX-EVS kodak TMAX 100


4.3%