Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / Hai_Che / Sets / Rolleiflex MX-EVS
116 items

N 0 B 336 C 0 E May 1, 2010 F May 1, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Rolleiflex MX-EVS kodak160 expired
Hồ Tây - 30/04/2010
Một ngày đến thời tiết cũng đỏng đảnh !!!
Test roll

Tags:   Rolleiflex MX-EVS kodak160 expired Hồ Tây

N 0 B 340 C 0 E May 1, 2010 F May 1, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Rolleiflex MX-EVS kodak 160 expired
test roll

Nam Chụp

Tags:   Rolleiflex MX-EVS kodak160 expired Hồ Tây

N 0 B 395 C 0 E May 1, 2010 F May 1, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Rolleiflex MX-EVS kodak 160 expired
test roll

Tags:   Rolleiflex MX-EVS kodak160 expired Hồ Tây

N 0 B 579 C 5 E May 2, 2010 F May 2, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Rolleiflex MX-EVS kodak160 expired Hai Ba Trung street

way tít mù :))))))))))))
cái đầu bướng :-P

Tags:   Rolleiflex MX-EVS kodak160 expired Hai Ba Trung

N 1 B 244 C 4 E May 2, 2010 F May 2, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Rolleilfex MX-EVS kodak160 expired
Một góc cũ nữa của Hà Nội, đc 2 anh em phát hiện :x

The second roll

Tags:   Rolleilfex MX-EVS kodak160 expired Nguyễn Công Trứ


4.3%