Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / Hai_Che / Sets / Canon Canonet QL17 GIII
49 items

N 0 B 258 C 3 E Mar 30, 2010 F Mar 30, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

QL17GIII + Fuji200 test roll
Thanks anh trai vì món quà này :X!

Tags:   QL17GIII Fuji200 Quà tặng Hà Nội

N 1 B 167 C 8 E Mar 30, 2010 F Mar 30, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

QL17 GIII test roll

Tags:   QL17 GIII Fuji200 Hà Nội

N 0 B 169 C 4 E Mar 30, 2010 F Mar 30, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

QL17GIII + Fuji200 test roll
Papa Joe Coffee

Tags:   QL17 GIII Fuji200 Hà Nội Papa Joe Coffee

N 1 B 227 C 7 E Mar 30, 2010 F Mar 30, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

QL17 GIII + Fuji200 Test roll
Gekco Cafe - Hà Nội tháng 3 -2010

Tags:   QL17 GIII Fuji200 Hà Nội Cafe Gekco

N 1 B 167 C 14 E Mar 30, 2010 F Mar 30, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

QL17 GIII + Fuji200 Test Roll
Hà Nội - 26/03/2010

Tags:   Ql17 GIII Fuji200 Hà Nội lang thang


10.2%