Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / Hai_Che / Sets / my friends
77 items

N 0 B 309 C 7 E Mar 26, 2010 F Mar 25, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Còn sót cái ảnh của em nè :)
Gone Chụp.!
Nghĩa Tân

Tags:   nghĩa tân

N 0 B 226 C 5 E Mar 25, 2010 F Mar 24, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Vuông cho nó "tình"
Hà Nội - tháng 2 - 2010

Tags:   eos5 50mm1.8 Fuji200 Nhà Thờ Lang thang

N 0 B 296 C 10 E Mar 12, 2010 F Mar 12, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

các bạn đang sống trong 1 thế giới nghiêng mà =))

Tags:   Rolleicord III kodak160 Expired Nghĩa Tân

N 0 B 430 C 15 E Mar 8, 2010 F Mar 7, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Khu tập thể Nghĩa tân

Tags:   Rolleicord III Kodak160 Expired Nghĩa Tân

N 2 B 312 C 5 E Mar 8, 2010 F Mar 7, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Nghĩa Tân.

Tags:   Rolleicord III kodak160 Expired Nghĩa Tân


6.5%