Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / Hai_Che / Sets / NiKon FM2
6 items

N 0 B 208 C 2 E Feb 7, 2010 F Feb 7, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

A.Thắng
(test FM2)

Tags:   FM2 uxi100 TrúcBạch

N 0 B 105 C 1 E Feb 7, 2010 F Feb 7, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

A.Cường
(test FM2)

Tags:   FM2 uxi100 TrúcBạch

N 0 B 150 C 2 E Feb 7, 2010 F Feb 7, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Anh Định (Người tài trợ Olympus SP cho CLB)
(test FM2)

Tags:   FM2 uxi100 TrúcBạch

N 1 B 109 C 11 E Jun 21, 2010 F Jun 20, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Hội An - 05/2010
Anh Cường Chụp.

Biến khỏi Hà Nội thôi..mệt mỏi quá rồi :(

N 0 B 64 C 0 E Jun 21, 2010 F Jun 20, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Đà Nẵng - 05/2010
Anh Cường Chụp

Nghĩ đ j nữa nhỉ? đi thôi ..


83.3%