Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / Hai_Che / Sets / DSLR
34 items

N 0 B 256 C 0 E Jan 1, 2007 F Feb 21, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Nghịch linh tinh....chẳng là j cả....!

Tags:   40D 85mm1.8 Hoàng thành Thăng Long linh tinh

N 0 B 36 C 0 E Nov 8, 2009 F Dec 20, 2009
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M
N 0 B 27 C 0 E Nov 8, 2009 F Dec 20, 2009
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M
N 0 B 24 C 0 E Nov 8, 2009 F Dec 20, 2009
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M
N 0 B 28 C 0 E Nov 8, 2009 F Dec 20, 2009
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

14.7%