Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / Hai_Che / Sets / Me
51 items

N 0 B 245 C 12 E Feb 2, 2010 F Feb 2, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Photo by A.Cuong

Tags:   EOS5 Quê

N 0 B 308 C 0 E Dec 25, 2009 F Dec 25, 2009
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

anh Cường chụp
Cafe Ohayo

Tags:   uxi100 Yashica FX-3

N 1 B 161 C 3 E Jan 31, 2010 F Feb 11, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

chán quá..ngồi up ảnh tự sướng =))

Tags:   NinhBinh 50mm1.8 40D

N 0 B 292 C 5 E Mar 11, 2010 F Mar 10, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Tập thể Nghĩa Tân
Gone Chụp

Tags:   Rolleiflex 2.8E Nghĩa Tân

N 2 B 163 C 18 E Mar 17, 2010 F Mar 16, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Gone Chụp..

Tags:   RolleiFlex 2.8E Kodak160 Expired Lang thang


9.8%