Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / Hai_Che
5,020 items

N 30 B 1.1K C 11 E Jul 28, 2012 F Jul 27, 2012
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

middle night

N 11 B 1.8K C 18 E Jul 5, 2010 F Jul 5, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Olympus OM2-n
Olympus Zuiko 28mm f/2.8 (Roll test Zuiko 28mm f/2.8 )
Uxi 100

Trông một buổi chiều CN, tôi, Gone và Azecna chúng tôi đi lòng vòng qua rất nhiều con phố khác nhau, Nguyễn Trường Tộ, Châu Long, Cửa Bắc, Quán Thánh, Nguyễn Biểu, Nguyễn Khắc Hiếu, Mạc Đĩnh Chi....dưới cái nắng 38-39 độ C, đây là điểm cuối cùng chúng tôi dừng lại...những khoảng thời gian này tôi mới nhận ra chúng tôi gần nhau đến thế :x


N 13 B 316 C 16 E Aug 16, 2010 F Aug 16, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Hasselblad 503CX - 80 2.8 C T* Kodak 160 expired
Hà Giang 08.2010

N 15 B 10.4K C 5 E Feb 19, 2011 F Feb 18, 2011
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Hasselblad 500CM + 150mmF4
100 Hasselblad Polaroid Back

Tags:   Polaroid Hassy 150mmF4 500CM

N 14 B 1.2K C 23 E Aug 9, 2010 F Aug 9, 2010
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Rolleicord III Kodak Ektar 100


0.1%