Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / Dimitil / Sets / Doliana Trikala
Dimitrios Tilis / 3 items

N 161 B 9.2K C 2 E Jun 30, 2014 F Jul 6, 2014
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

For sale on gettyimages

My Board "Trikala city and countryside" on gettyimages

My photos for sale on getty images

Album
Ιερός Ναός Τιμίου Σταυρού Δολιανών Τhe Church of the Holy Cross Doliana
on my blog ΛΟΓΕΙΚΩΝ Logicon

O Ιερός Ναός Τιμίου Σταυρού Δολιανών είναι κτισμένος σε υψόμετρο 1150μ. μεταξύ Δολιανών και Κρανιάς Τρικάλων στην καρδιά της Νότιας Πίνδου, στην ευρύτερη περιοχή του Ασπροποτάμου Τρικάλων.
Κτήτορας του ναού, σύμφωνα με λιθανάγλυφη σχετική επιγραφή είναι ο Γιανούσιος Γκουγκουζής από το χωριό Βεντίστα (σημερινός Αμάραντος) Ασπροποτάμου.
Αποτελεί το μόνο σωζόμενο εξάρτημα της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου(σήμερα οι κάτοικοι την αναφέρουν ως Ι.Μ.Αγίας Ζώνης) της οποίας την ίδρυση προφορική παράδοση τοποθετεί στα 1630μ.Χ. και μετόχι της Ι.Μ.Αγίου Στεφάνου Μετεώρων.
Το Μοναστήρι ήταν επανδρωμένο και λειτουργούσε ως το 1924.
Το 1943 γλίτωσε την πλήρη καταστροφή από τις θηριωδίες των γερμανών κατακτητών ,όχι όμως και τα υπόλοιπα μνημεία της Ι.Μονής.
Συγκαταλέγεται στα πλέον ιδιαίτερα εντυπωσιακά και θαυμαστά θρησκευτικά μνημεία και το Υπουργείο Πολιτισμού τον έχει χαρακτηρίσει ως διατηρητέο μνημείο.
Ο λόγος για όλα τα παραπάνω είναι η απολύτως ιδιόρρυθμη αρχιτεκτονική του.
Το βασικό σχήμα της τρίκλιτης βασιλικής κοσμείται όπως σε κανέναν άλλο ναό από τρείς ημικυκλικές αψίδες στην ανατολική πλευρά και τρείς αψίδες, ανά μακρά πλευρά, από τις οποίες οι μεσαίες είναι χοροστάσια.
Ο ναός καλύπτεται με στέγη από πλάκες σχιστόλιθου πάνω από την οποία υψώνονται 12 τρούλοι και τρουλίσκοι κτιστοί ενώ ο κεντρικός τρούλος διαθέτει και φανό ώς δέκατο τρίτο τρούλο.
Στο εσωτερικό του ιερού βήματος διαμορφώνεται σύνθρονο και επισκοπικός θρόνος. Επίσης είναι ανεπίχριστο και συνεπώς χωρίς αγιογραφίες, αναδεικνύοντας έτσι την λίθινη φυσιογνωμία του.
Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν εργασίες στερέωσης – αποκατάστασης τμημάτων της εξωτερικής τοιχοποιΐας του ναού με αντικατάσταση φθαρμένων λίθων και λιθανάγλυφων παράλληλα με την κατασκευή οικίσκου φύλαξης και πληροφόρησης σε πλήρη αισθητική και υφολογική αρμονία με το μνημείο.
Όλοι ευελπιστούν ότι η υλοποίηση αυτών των παρεμβάσεων θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάδειξη του Ιερού Ναού και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών με τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών έχοντας ως απώτερο στόχο την αύξηση της τουριστικής ανάπτυξης η οποία θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.


Τhe Church of the Holy Cross Dolianon is built at an altitude of 1150m.between Doliana & Krania in the heart of South Pindos, in the region of Trikala Aspropotamos. The founder of the church, according to the inscription stone reliefs is Gianousios Gkougkouzis village Ventista (current Amaranth) Aspropotamos. It is the only surviving member of the Holy Monastery of St. Nicholas (now residents refer to it as I.M.Agias Zone) which establishing oral tradition places in 1630m.Ch. and dependency of I.M.Agiou Stephen, Meteora. The Abbey was manned and operated as in 1924. In 1943 he escaped the complete destruction of the atrocities of the German conquerors, but not the other monuments of Holy Monastery. Particularly among the most impressive and wonderful religious monuments and the Ministry of Culture has declared the monument as landmark. The reason for all this is absolutely peculiar architecture. The basic shape of the basilica adorned as in any other temple of three semicircular arches on the east side and three arches, each long side, from which the medium is antechoir. The temple is covered with slate roof above which rise 12 domes and domes burning brick dome and the main features and lamps thirteenth dome. Inside the sanctuary shaped throne and throne. Also is uncoated and thus without paintings, thus highlighting the stone physiognomy.

Recently completed work mounting - Restoration of the exterior walls of the temple by replacing damaged stones and stone reliefs in parallel with the construction of a little house for security & information in full aesthetic and stylistic harmony with the monument.
All hope that the implementation of these interventions will result in the emergence of the Church and serve the visitors with the appropriate infrastructure having ultimate objective of increasing tourism development which will help upgrade the area.

Tags:   architecture civilisation d4 greece monuments nature religion thessalia tradition travelphotography trikala faith christianism orthodoxy thessaly hellas holy cross stone stonebuilt

N 309 B 8.3K C 3 E Jun 30, 2014 F Sep 14, 2017
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

For sale on gettyimages

My Board "Trikala city and countryside" on gettyimages

My photos for sale on getty images

Album
Ιερός Ναός Τιμίου Σταυρού Δολιανών Τhe Church of the Holy Cross Doliana
on my blog ΛΟΓΕΙΚΩΝ Logicon

O Ιερός Ναός Τιμίου Σταυρού Δολιανών είναι κτισμένος σε υψόμετρο 1150μ. μεταξύ Δολιανών και Κρανιάς Τρικάλων στην καρδιά της Νότιας Πίνδου, στην ευρύτερη περιοχή του Ασπροποτάμου Τρικάλων.
Κτήτορας του ναού, σύμφωνα με λιθανάγλυφη σχετική επιγραφή είναι ο Γιανούσιος Γκουγκουζής από το χωριό Βεντίστα (σημερινός Αμάραντος) Ασπροποτάμου.
Αποτελεί το μόνο σωζόμενο εξάρτημα της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου(σήμερα οι κάτοικοι την αναφέρουν ως Ι.Μ.Αγίας Ζώνης) της οποίας την ίδρυση προφορική παράδοση τοποθετεί στα 1630μ.Χ. και μετόχι της Ι.Μ.Αγίου Στεφάνου Μετεώρων.
Το Μοναστήρι ήταν επανδρωμένο και λειτουργούσε ως το 1924.
Το 1943 γλίτωσε την πλήρη καταστροφή από τις θηριωδίες των γερμανών κατακτητών ,όχι όμως και τα υπόλοιπα μνημεία της Ι.Μονής.
Συγκαταλέγεται στα πλέον ιδιαίτερα εντυπωσιακά και θαυμαστά θρησκευτικά μνημεία και το Υπουργείο Πολιτισμού τον έχει χαρακτηρίσει ως διατηρητέο μνημείο.
Ο λόγος για όλα τα παραπάνω είναι η απολύτως ιδιόρρυθμη αρχιτεκτονική του.
Το βασικό σχήμα της τρίκλιτης βασιλικής κοσμείται όπως σε κανέναν άλλο ναό από τρείς ημικυκλικές αψίδες στην ανατολική πλευρά και τρείς αψίδες, ανά μακρά πλευρά, από τις οποίες οι μεσαίες είναι χοροστάσια.
Ο ναός καλύπτεται με στέγη από πλάκες σχιστόλιθου πάνω από την οποία υψώνονται 12 τρούλοι και τρουλίσκοι κτιστοί ενώ ο κεντρικός τρούλος διαθέτει και φανό ώς δέκατο τρίτο τρούλο.
Στο εσωτερικό του ιερού βήματος διαμορφώνεται σύνθρονο και επισκοπικός θρόνος. Επίσης είναι ανεπίχριστο και συνεπώς χωρίς αγιογραφίες, αναδεικνύοντας έτσι την λίθινη φυσιογνωμία του.
Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν εργασίες στερέωσης – αποκατάστασης τμημάτων της εξωτερικής τοιχοποιΐας του ναού με αντικατάσταση φθαρμένων λίθων και λιθανάγλυφων παράλληλα με την κατασκευή οικίσκου φύλαξης και πληροφόρησης σε πλήρη αισθητική και υφολογική αρμονία με το μνημείο.
Όλοι ευελπιστούν ότι η υλοποίηση αυτών των παρεμβάσεων θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάδειξη του Ιερού Ναού και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών με τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών έχοντας ως απώτερο στόχο την αύξηση της τουριστικής ανάπτυξης η οποία θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.


Τhe Church of the Holy Cross Dolianon is built at an altitude of 1150m.between Doliana & Krania in the heart of South Pindos, in the region of Trikala Aspropotamos. The founder of the church, according to the inscription stone reliefs is Gianousios Gkougkouzis village Ventista (current Amaranth) Aspropotamos. It is the only surviving member of the Holy Monastery of St. Nicholas (now residents refer to it as I.M.Agias Zone) which establishing oral tradition places in 1630m.Ch. and dependency of I.M.Agiou Stephen, Meteora. The Abbey was manned and operated as in 1924. In 1943 he escaped the complete destruction of the atrocities of the German conquerors, but not the other monuments of Holy Monastery. Particularly among the most impressive and wonderful religious monuments and the Ministry of Culture has declared the monument as landmark. The reason for all this is absolutely peculiar architecture. The basic shape of the basilica adorned as in any other temple of three semicircular arches on the east side and three arches, each long side, from which the medium is antechoir. The temple is covered with slate roof above which rise 12 domes and domes burning brick dome and the main features and lamps thirteenth dome. Inside the sanctuary shaped throne and throne. Also is uncoated and thus without paintings, thus highlighting the stone physiognomy.

Recently completed work mounting - Restoration of the exterior walls of the temple by replacing damaged stones and stone reliefs in parallel with the construction of a little house for security & information in full aesthetic and stylistic harmony with the monument.
All hope that the implementation of these interventions will result in the emergence of the Church and serve the visitors with the appropriate infrastructure having ultimate objective of increasing tourism development which will help upgrade the area.

Tags:   Holy cross church orthodoxy monument orthodox church greec orthodox church architecture monumentary architecrure orthodox architecrure traditional architecrure stone stone architecture historical monuments religious monument faith religion thessaly greece trikala mountain trees nature sky clouds hellas

N 434 B 9.4K C 7 E Jun 30, 2014 F Oct 24, 2019
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

For sale on gettyimages

My Board "Trikala city and countryside" on gettyimages

My photos for sale on getty images

Album
Ιερός Ναός Τιμίου Σταυρού Δολιανών Τhe Church of the Holy Cross Doliana
on my blog ΛΟΓΕΙΚΩΝ Logicon

O Ιερός Ναός Τιμίου Σταυρού Δολιανών είναι κτισμένος σε υψόμετρο 1150μ. μεταξύ Δολιανών και Κρανιάς Τρικάλων στην καρδιά της Νότιας Πίνδου, στην ευρύτερη περιοχή του Ασπροποτάμου Τρικάλων.
Κτήτορας του ναού, σύμφωνα με λιθανάγλυφη σχετική επιγραφή είναι ο Γιανούσιος Γκουγκουζής από το χωριό Βεντίστα (σημερινός Αμάραντος) Ασπροποτάμου.
Αποτελεί το μόνο σωζόμενο εξάρτημα της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου(σήμερα οι κάτοικοι την αναφέρουν ως Ι.Μ.Αγίας Ζώνης) της οποίας την ίδρυση προφορική παράδοση τοποθετεί στα 1630μ.Χ. και μετόχι της Ι.Μ.Αγίου Στεφάνου Μετεώρων.
Το Μοναστήρι ήταν επανδρωμένο και λειτουργούσε ως το 1924.
Το 1943 γλίτωσε την πλήρη καταστροφή από τις θηριωδίες των γερμανών κατακτητών ,όχι όμως και τα υπόλοιπα μνημεία της Ι.Μονής.
Συγκαταλέγεται στα πλέον ιδιαίτερα εντυπωσιακά και θαυμαστά θρησκευτικά μνημεία και το Υπουργείο Πολιτισμού τον έχει χαρακτηρίσει ως διατηρητέο μνημείο.
Ο λόγος για όλα τα παραπάνω είναι η απολύτως ιδιόρρυθμη αρχιτεκτονική του.
Το βασικό σχήμα της τρίκλιτης βασιλικής κοσμείται όπως σε κανέναν άλλο ναό από τρείς ημικυκλικές αψίδες στην ανατολική πλευρά και τρείς αψίδες, ανά μακρά πλευρά, από τις οποίες οι μεσαίες είναι χοροστάσια.
Ο ναός καλύπτεται με στέγη από πλάκες σχιστόλιθου πάνω από την οποία υψώνονται 12 τρούλοι και τρουλίσκοι κτιστοί ενώ ο κεντρικός τρούλος διαθέτει και φανό ώς δέκατο τρίτο τρούλο.
Στο εσωτερικό του ιερού βήματος διαμορφώνεται σύνθρονο και επισκοπικός θρόνος. Επίσης είναι ανεπίχριστο και συνεπώς χωρίς αγιογραφίες, αναδεικνύοντας έτσι την λίθινη φυσιογνωμία του.
Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν εργασίες στερέωσης – αποκατάστασης τμημάτων της εξωτερικής τοιχοποιΐας του ναού με αντικατάσταση φθαρμένων λίθων και λιθανάγλυφων παράλληλα με την κατασκευή οικίσκου φύλαξης και πληροφόρησης σε πλήρη αισθητική και υφολογική αρμονία με το μνημείο.
Όλοι ευελπιστούν ότι η υλοποίηση αυτών των παρεμβάσεων θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάδειξη του Ιερού Ναού και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών με τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών έχοντας ως απώτερο στόχο την αύξηση της τουριστικής ανάπτυξης η οποία θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.

Τhe Church of the Holy Cross Dolianon is built at an altitude of 1150m.between Doliana & Krania in the heart of South Pindos, in the region of Trikala Aspropotamos. The founder of the church, according to the inscription stone reliefs is Gianousios Gkougkouzis village Ventista (current Amaranth) Aspropotamos. It is the only surviving member of the Holy Monastery of St. Nicholas (now residents refer to it as I.M.Agias Zone) which establishing oral tradition places in 1630m.Ch. and dependency of I.M.Agiou Stephen, Meteora. The Abbey was manned and operated as in 1924. In 1943 he escaped the complete destruction of the atrocities of the German conquerors, but not the other monuments of Holy Monastery. Particularly among the most impressive and wonderful religious monuments and the Ministry of Culture has declared the monument as landmark. The reason for all this is absolutely peculiar architecture. The basic shape of the basilica adorned as in any other temple of three semicircular arches on the east side and three arches, each long side, from which the medium is antechoir. The temple is covered with slate roof above which rise 12 domes and domes burning brick dome and the main features and lamps thirteenth dome. Inside the sanctuary shaped throne and throne. Also is uncoated and thus without paintings, thus highlighting the stone physiognomy.

Recently completed work mounting - Restoration of the exterior walls of the temple by replacing damaged stones and stone reliefs in parallel with the construction of a little house for security & information in full aesthetic and stylistic harmony with the monument.
All hope that the implementation of these interventions will result in the emergence of the Church and serve the visitors with the appropriate infrastructure having ultimate objective of increasing tourism development which will help upgrade the area.

Tags:   Holy Cross architecture aspropotamos byzantine architecture christianism chuch cloister doliana faith forest greece hellas krania monachism monastery monument mountain orthodoxy presernable monument religion stone stonebuilt thessaly tradition trikala elitegalleryaoi bestcapturesaoi aoi


100%