Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / Dimitil / Sets / Iliokhori Balta di stringa
Dimitrios Tilis / 5 items

N 202 B 14.4K C 11 E Aug 23, 2016 F Sep 25, 2016
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

For sale on gettyimages

My Board ”Balta di stringa” waterfalls on gettyimages

My board Zagori mountain on Getty Images

My photos for sale on getty images

My blog Λογεικών Logikon

Μπάλτα ντι στρίγκα
Ένας μέχρι πρό λίγων ετών άγνωστος για τους περισσοτέρους φυσικός θησαυρός της Ηπειρώτικης γής είναι οι εικονιζόμενοι καταρράκτες με το Βλάχικο όνομα Μπάλτα ντί στρίγκα ( η οβίρα=μικρή λίμνη της κραυγής) στο Ηλιοχώρι του κεντρικού Ζαγορίου.
Η ονομασία προέρχεται από έναν σχετικό μύθο για μιάν απελπισμένη ερωτικά κοπέλα η οποία εξ αιτίας του χωρισμού από τον καλό της αυτοκτόνησε στα νερά τους και από τότε ακούγονται οι κραυγές της.Στο να γίνει ο τόπος προσφάτως σχετικά,ευρύτερα γνωστός,αναμφιβόλως συνετέλεσε και η αναβάθμιση του μέχρι πρότινος δύσβατου μονοπατιού το οποίο οδηγούσε εκεί σε μια σύγχρονη και πλήρως εναρμονισμένη με το περιβάλλον ορεινή περιπατητική διαδρομή.
Το μονοπάτι διανοίχθηκε και σημάνθηκε άριστα σε,όλο το μήκος του,στρώθηκε επιμελώς με τα υλικά τα οποία βρίθουν στην περιοχή,πέτρα,χαλίκι και ξύλο με ξύλινα στηθαία όπου κρίθηκε απαραίτητο,δημιουργήθηκε χώρος προσωρινής στάσης για ανάπαυση με τρεχούμενο νερό,ακόμη και ένα εξαιρετικά καλαίσθητο ξύλινο γεφυράκιι χτίστηκε ώστε η πρόσβαση των πολλών πλέον καθημερινών επισκεπτών να γίνει όσο το δυνατόν πιο εύκολη γρήγορη και ασφαλής.
Η σύζυγος κι εγώ είχαμε την επιπλέον χαρά να μας καθοδηγήσει ο…αυτοδιορισθείς ξεναγός του χωριού ο εικονιζόμενος εκπληκτικός,καθαρόαιμος, Ελληνικός ποιμενικός ο οποίος ακούει στο όνομα….Νταβέλης :ο))) !!! προφανώς λόγω της γιγαντόσωμης διάπλασής του.
Μας….παρέλαβε από το πρώτο πλάτωμα του χωριού στην κορυφή ,μας…παρέδωσε στον προορισμό μας στα ριζά του βουνούκαι,αφού πρώτα πήρε και το αναζωογονητικό μπανάκι του στα παγωμένα νερά,αναχώρησε προς άγραν νέων….πελατών :ο))) !!!
Το (υπερ)θέαμα σου κόβει την ανάσα παρ’όλο που το επισκεφθήκαμε καλοκαίρι κατά την διάρκεια του οποίου η ροή των υδάτων δεν είναι τόσο εντυπωσιακή σε όγκο και δύναμη όπως τις άλλες εποχές-φθινόπωρο και χειμώνα κυρίως-διότι τα νερά προέρχονται αποκλειστικά από το λιώσιμο του χιονιού και είναι τόσο καθαρά ώστε μπορεί κανείς να πιεί άφοβα απ’αυτά!
Την ανάσα σου κόβει,όμως,κυριολεκτικά και η ανηφόρα της επιστροφής(καθώς τα περισσότερα από τα 1200 μέτρα της τα κάνεις σχεδόν….κάθετα προςτον ουρανό)ιδίως όταν είσαι φορτωμένος με φωτογραφικές «γκουμούτσες» σαν τις δικές μου και-κυρίως-με το…κοντέρ της ηλικίας να απέχει πλέον μόλις 4 γραμμές από τα 60!!!
Ευτυχώς περάσαμε με επιτυχία αυτό το λίγο βίαιο “τέστ κοπώσεως” και επιφυλασσόμεθα-πρώτα ο Θεός-για μιάν επόμενη σε προσφορότερη εποχή επίσκεψη.
Balta di striga
A until a few years unknown for most people natural treasure of Epirus earth are the released waterfalls with Vlachiko name Balta Di striga (the ovires = small lake scream) in Iliochori central Zagori.The name comes from a legend related to a desperate erotic girl which because of separation from her lover of suicide in their waters and then the screams heard.
To be the place recently regarding, widely known, undoubtedly contributed to the upgrading of previously inaccessible path that led there in a modern and fully harmonized with the environment ambulatory mountainous route.The path was drilled and labeled in excellent, full length, was covered thoroughly with the materials that abound in the area, stone, gravel and wood with wooden parapets where necessary, created a temporary staging area for rest with running water,even an extremely elegant wooden small bridge is built to access the many daily visitors become as easy fast and safe as possible.
My wife and I have the additional pleasure to guide us a depicted surprising, blooded, Greek shepherd who goes by the name ... .Ntavelis: o))) !!! apparently because of the giant physique.He took us the first plateau of the village at the top,... gave us our destination at the roots of the mountain and, after taking its refreshing banana into the icy waters,departed chasing... new clients : o))) !!!
The attraction is breathtaking although we visited summer during which the water flow is not as impressive in size and strength as the other seasons-autumn and winter-mainly because the waters come exclusively from melting snow and is so clean that you can drink without fear of them!
But breathtaking is, literally the acclivity of turn back too (as most of the 1200 meters of this acclivity is ... almostvertical to the sky), especially when you are laden with my heavy cameras -and mainly-by ... the speedometer of age to is now just 4 lines of 60 !!!
Luckily we passed successfully this little violent "stress-test" and we reserve first-God-for a next to a more appropriate time visit.

Tags:   Iliokhorion landscape Greece Epirus adventure Hellas people mountain waterfall dogs

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

My Board ”Balta di stringa” waterfalls on gettyimages

My board Zagori mountain on Getty Images

My photos for sale on getty images

My blog Λογεικών Logikon

Μπάλτα ντι στρίγκα
Ένας μέχρι πρό λίγων ετών άγνωστος για τους περισσοτέρους φυσικός θησαυρός της Ηπειρώτικης γής είναι οι εικονιζόμενοι καταρράκτες με το Βλάχικο όνομα Μπάλτα ντί στρίγκα ( η οβίρα=μικρή λίμνη της κραυγής) στο Ηλιοχώρι του κεντρικού Ζαγορίου.
Η ονομασία προέρχεται από έναν σχετικό μύθο για μιάν απελπισμένη ερωτικά κοπέλα η οποία εξ αιτίας του χωρισμού από τον καλό της αυτοκτόνησε στα νερά τους και από τότε ακούγονται οι κραυγές της.Στο να γίνει ο τόπος προσφάτως σχετικά,ευρύτερα γνωστός,αναμφιβόλως συνετέλεσε και η αναβάθμιση του μέχρι πρότινος δύσβατου μονοπατιού το οποίο οδηγούσε εκεί σε μια σύγχρονη και πλήρως εναρμονισμένη με το περιβάλλον ορεινή περιπατητική διαδρομή.
Το μονοπάτι διανοίχθηκε και σημάνθηκε άριστα σε,όλο το μήκος του,στρώθηκε επιμελώς με τα υλικά τα οποία βρίθουν στην περιοχή,πέτρα,χαλίκι και ξύλο με ξύλινα στηθαία όπου κρίθηκε απαραίτητο,δημιουργήθηκε χώρος προσωρινής στάσης για ανάπαυση με τρεχούμενο νερό,ακόμη και ένα εξαιρετικά καλαίσθητο ξύλινο γεφυράκιι χτίστηκε ώστε η πρόσβαση των πολλών πλέον καθημερινών επισκεπτών να γίνει όσο το δυνατόν πιο εύκολη γρήγορη και ασφαλής.
Η σύζυγος κι εγώ είχαμε την επιπλέον χαρά να μας καθοδηγήσει ο…αυτοδιορισθείς ξεναγός του χωριού ο εικονιζόμενος εκπληκτικός,καθαρόαιμος, Ελληνικός ποιμενικός ο οποίος ακούει στο όνομα….Νταβέλης :ο))) !!! προφανώς λόγω της γιγαντόσωμης διάπλασής του.
Μας….παρέλαβε από το πρώτο πλάτωμα του χωριού στην κορυφή ,μας…παρέδωσε στον προορισμό μας στα ριζά του βουνούκαι,αφού πρώτα πήρε και το αναζωογονητικό μπανάκι του στα παγωμένα νερά,αναχώρησε προς άγραν νέων….πελατών :ο))) !!!
Το (υπερ)θέαμα σου κόβει την ανάσα παρ’όλο που το επισκεφθήκαμε καλοκαίρι κατά την διάρκεια του οποίου η ροή των υδάτων δεν είναι τόσο εντυπωσιακή σε όγκο και δύναμη όπως τις άλλες εποχές-φθινόπωρο και χειμώνα κυρίως-διότι τα νερά προέρχονται αποκλειστικά από το λιώσιμο του χιονιού και είναι τόσο καθαρά ώστε μπορεί κανείς να πιεί άφοβα απ’αυτά!
Την ανάσα σου κόβει,όμως,κυριολεκτικά και η ανηφόρα της επιστροφής(καθώς τα περισσότερα από τα 1200 μέτρα της τα κάνεις σχεδόν….κάθετα με τον ουρανό)ιδίως όταν είσαι φορτωμένος με φωτογραφικές «γκουμούτσες» σαν τις δικές μου και-κυρίως-με το…κοντέρ της ηλικίας να απέχει πλέον μόλις 4 γραμμές από τα 60!!!
Ευτυχώς περάσαμε με επιτυχία αυτό το λίγο βίαιο “τέστ κοπώσεως” και επιφυλασσόμεθα-πρώτα ο Θεός-για μιάν επόμενη σε προσφορότερη εποχή επίσκεψη.
Balta di striga
A until a few years unknown for most people natural treasure of Epirus earth are the released waterfalls with Vlachiko name Balta Di striga (the ovires = small lake scream) in Iliochori central Zagori.The name comes from a legend related to a desperate erotic girl which because of separation from her lover of suicide in their waters and then the screams heard.
To be the place recently regarding, widely known, undoubtedly contributed to the upgrading of previously inaccessible path that led there in a modern and fully harmonized with the environment ambulatory mountainous route.The path was drilled and labeled in excellent, full length, was covered thoroughly with the materials that abound in the area, stone, gravel and wood with wooden parapets where necessary, created a temporary staging area for rest with running water,even an extremely elegant wooden small bridge is built to access the many daily visitors become as easy fast and safe as possible.
My wife and I have the additional pleasure to guide us a depicted surprising, blooded, Greek shepherd who goes by the name ... .Ntavelis: o))) !!! apparently because of the giant physique.He took us the first plateau of the village at the top,... gave us our destination at the roots of the mountain and, after taking its refreshing banana into the icy waters,departed chasing... new clients : o))) !!!
The attraction is breathtaking although we visited summer during which the water flow is not as impressive in size and strength as the other seasons-autumn and winter-mainly because the waters come exclusively from melting snow and is so clean that you can drink without fear of them!
But breathtaking is, literally the acclivity of turn back too (as most of the 1200 meters of this acclivity is ... almostvertical to the sky), especially when you are laden with my heavy cameras -and mainly-by ... the speedometer of age to is now just 4 lines of 60 !!!
Luckily we passed successfully this little violent "stress-test" and we reserve first-God-for a next to a more appropriate time visit.

Tags:   Iliokhorion Epirus Hellas Greece landscape waterfall warefall people.mountain adventure dogs

N 277 B 12.7K C 12 E Jul 27, 2016 F Sep 22, 2016
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

For sale on gettyimages

My Board ”Balta di stringa” waterfalls on gettyimages

My board Zagori mountain on Getty Images

My photos for sale on getty images

My blog Λογεικών Logikon

Μπάλτα ντι στρίγκα
Ένας μέχρι πρό λίγων ετών άγνωστος για τους περισσοτέρους φυσικός θησαυρός της Ηπειρώτικης γής είναι οι εικονιζόμενοι καταρράκτες με το Βλάχικο όνομα Μπάλτα ντί στρίγκα ( η οβίρα=μικρή λίμνη της κραυγής) στο Ηλιοχώρι του κεντρικού Ζαγορίου.
Η ονομασία προέρχεται από έναν σχετικό μύθο για μιάν απελπισμένη ερωτικά κοπέλα η οποία εξ αιτίας του χωρισμού από τον καλό της αυτοκτόνησε στα νερά τους και από τότε ακούγονται οι κραυγές της.Στο να γίνει ο τόπος προσφάτως σχετικά,ευρύτερα γνωστός,αναμφιβόλως συνετέλεσε και η αναβάθμιση του μέχρι πρότινος δύσβατου μονοπατιού το οποίο οδηγούσε εκεί σε μια σύγχρονη και πλήρως εναρμονισμένη με το περιβάλλον ορεινή περιπατητική διαδρομή.
Το μονοπάτι διανοίχθηκε και σημάνθηκε άριστα σε,όλο το μήκος του,στρώθηκε επιμελώς με τα υλικά τα οποία βρίθουν στην περιοχή,πέτρα,χαλίκι και ξύλο με ξύλινα στηθαία όπου κρίθηκε απαραίτητο,δημιουργήθηκε χώρος προσωρινής στάσης για ανάπαυση με τρεχούμενο νερό,ακόμη και ένα εξαιρετικά καλαίσθητο ξύλινο γεφυράκιι χτίστηκε ώστε η πρόσβαση των πολλών πλέον καθημερινών επισκεπτών να γίνει όσο το δυνατόν πιο εύκολη γρήγορη και ασφαλής.
Η σύζυγος κι εγώ είχαμε την επιπλέον χαρά να μας καθοδηγήσει ο…αυτοδιορισθείς ξεναγός του χωριού ο εικονιζόμενος εκπληκτικός,καθαρόαιμος, Ελληνικός ποιμενικός ο οποίος ακούει στο όνομα….Νταβέλης :ο))) !!! προφανώς λόγω της γιγαντόσωμης διάπλασής του.
Μας….παρέλαβε από το πρώτο πλάτωμα του χωριού στην κορυφή ,μας…παρέδωσε στον προορισμό μας στα ριζά του βουνούκαι,αφού πρώτα πήρε και το αναζωογονητικό μπανάκι του στα παγωμένα νερά,αναχώρησε προς άγραν νέων….πελατών :ο))) !!!
Το (υπερ)θέαμα σου κόβει την ανάσα παρ’όλο που το επισκεφθήκαμε καλοκαίρι κατά την διάρκεια του οποίου η ροή των υδάτων δεν είναι τόσο εντυπωσιακή σε όγκο και δύναμη όπως τις άλλες εποχές-φθινόπωρο και χειμώνα κυρίως-διότι τα νερά προέρχονται αποκλειστικά από το λιώσιμο του χιονιού και είναι τόσο καθαρά ώστε μπορεί κανείς να πιεί άφοβα απ’αυτά!
Την ανάσα σου κόβει,όμως,κυριολεκτικά και η ανηφόρα της επιστροφής(καθώς τα περισσότερα από τα 1200 μέτρα της τα κάνεις σχεδόν….κάθετα προςτον ουρανό)ιδίως όταν είσαι φορτωμένος με φωτογραφικές «γκουμούτσες» σαν τις δικές μου και-κυρίως-με το…κοντέρ της ηλικίας να απέχει πλέον μόλις 4 γραμμές από τα 60!!!
Ευτυχώς περάσαμε με επιτυχία αυτό το λίγο βίαιο “τέστ κοπώσεως” και επιφυλασσόμεθα-πρώτα ο Θεός-για μιάν επόμενη σε προσφορότερη εποχή επίσκεψη.
Balta di striga
A until a few years unknown for most people natural treasure of Epirus earth are the released waterfalls with Vlachiko name Balta Di striga (the ovires = small lake scream) in Iliochori central Zagori.The name comes from a legend related to a desperate erotic girl which because of separation from her lover of suicide in their waters and then the screams heard.
To be the place recently regarding, widely known, undoubtedly contributed to the upgrading of previously inaccessible path that led there in a modern and fully harmonized with the environment ambulatory mountainous route.The path was drilled and labeled in excellent, full length, was covered thoroughly with the materials that abound in the area, stone, gravel and wood with wooden parapets where necessary, created a temporary staging area for rest with running water,even an extremely elegant wooden small bridge is built to access the many daily visitors become as easy fast and safe as possible.
My wife and I have the additional pleasure to guide us a depicted surprising, blooded, Greek shepherd who goes by the name ... .Ntavelis: o))) !!! apparently because of the giant physique.He took us the first plateau of the village at the top,... gave us our destination at the roots of the mountain and, after taking its refreshing banana into the icy waters,departed chasing... new clients : o))) !!!
The attraction is breathtaking although we visited summer during which the water flow is not as impressive in size and strength as the other seasons-autumn and winter-mainly because the waters come exclusively from melting snow and is so clean that you can drink without fear of them!
But breathtaking is, literally the acclivity of turn back too (as most of the 1200 meters of this acclivity is ... almostvertical to the sky), especially when you are laden with my heavy cameras -and mainly-by ... the speedometer of age to is now just 4 lines of 60 !!!
Luckily we passed successfully this little violent "stress-test" and we reserve first-God-for a next to a more appropriate time visit.

Tags:   Iliokhorion Epirus Hellas Greece landscape waterfall mountain nature adventure Holidays-Vacanze-Urlaub

N 220 B 13.0K C 3 E Jul 27, 2016 F Dec 11, 2016
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

For sale on gettyimages

My Board ”Balta di stringa” waterfalls on gettyimages

My board Zagori mountain on Getty Images

My photos for sale on getty images

My blog Λογεικών Logikon

Μπάλτα ντι στρίγκα
Ένας μέχρι πρό λίγων ετών άγνωστος για τους περισσοτέρους φυσικός θησαυρός της Ηπειρώτικης γής είναι οι εικονιζόμενοι καταρράκτες με το Βλάχικο όνομα Μπάλτα ντί στρίγκα ( η οβίρα=μικρή λίμνη της κραυγής) στο Ηλιοχώρι του κεντρικού Ζαγορίου.
Η ονομασία προέρχεται από έναν σχετικό μύθο για μιάν απελπισμένη ερωτικά κοπέλα η οποία εξ αιτίας του χωρισμού από τον καλό της αυτοκτόνησε στα νερά τους και από τότε ακούγονται οι κραυγές της.Στο να γίνει ο τόπος προσφάτως σχετικά,ευρύτερα γνωστός,αναμφιβόλως συνετέλεσε και η αναβάθμιση του μέχρι πρότινος δύσβατου μονοπατιού το οποίο οδηγούσε εκεί σε μια σύγχρονη και πλήρως εναρμονισμένη με το περιβάλλον ορεινή περιπατητική διαδρομή.
Το μονοπάτι διανοίχθηκε και σημάνθηκε άριστα σε,όλο το μήκος του,στρώθηκε επιμελώς με τα υλικά τα οποία βρίθουν στην περιοχή,πέτρα,χαλίκι και ξύλο με ξύλινα στηθαία όπου κρίθηκε απαραίτητο,δημιουργήθηκε χώρος προσωρινής στάσης για ανάπαυση με τρεχούμενο νερό,ακόμη και ένα εξαιρετικά καλαίσθητο ξύλινο γεφυράκιι χτίστηκε ώστε η πρόσβαση των πολλών πλέον καθημερινών επισκεπτών να γίνει όσο το δυνατόν πιο εύκολη,γρήγορη και ασφαλής.
Η σύζυγος κι εγώ είχαμε την επιπλέον χαρά να μας καθοδηγήσει ο…αυτοδιορισθείς ξεναγός του χωριού ο εικονιζόμενος εκπληκτικός,καθαρόαιμος, Ελληνικός ποιμενικός ο οποίος ακούει στο όνομα….Νταβέλης :ο))) !!! προφανώς λόγω της γιγαντόσωμης διάπλασής του.
Μας….παρέλαβε από το πρώτο πλάτωμα του χωριού στην κορυφή ,μας…παρέδωσε στον προορισμό μας στα ριζά του βουνούκαι,αφού πρώτα πήρε και το αναζωογονητικό μπανάκι του στα παγωμένα νερά,αναχώρησε προς άγραν νέων….πελατών :ο))) !!!
Το (υπερ)θέαμα σου κόβει την ανάσα παρ’όλο που το επισκεφθήκαμε καλοκαίρι κατά την διάρκεια του οποίου η ροή των υδάτων δεν είναι τόσο εντυπωσιακή σε όγκο και δύναμη όπως τις άλλες εποχές-φθινόπωρο και χειμώνα κυρίως-διότι τα νερά προέρχονται αποκλειστικά από το λιώσιμο του χιονιού και είναι τόσο καθαρά ώστε μπορεί κανείς να πιεί άφοβα απ’αυτά!
Την ανάσα σου κόβει,όμως,κυριολεκτικά και η ανηφόρα της επιστροφής(καθώς τα περισσότερα από τα 1200 μέτρα της τα κάνεις σχεδόν….κάθετα με τον ουρανό)ιδίως όταν είσαι φορτωμένος με φωτογραφικές «γκουμούτσες» σαν τις δικές μου και-κυρίως-με το…κοντέρ της ηλικίας να απέχει πλέον μόλις 4 γραμμές από τα 60!!!
Ευτυχώς περάσαμε με επιτυχία αυτό το λίγο βίαιο “τέστ κοπώσεως” και επιφυλασσόμεθα-πρώτα ο Θεός-για μιάν επόμενη σε προσφορότερη εποχή επίσκεψη.
Balta di striga
A until a few years unknown for most people natural treasure of Epirus earth are the released waterfalls with Vlachiko name Balta Di striga (the ovires = small lake scream) in Iliochori central Zagori.The name comes from a legend related to a desperate erotic girl which because of separation from her lover of suicide in their waters and then the screams heard.
To be the place recently regarding, widely known, undoubtedly contributed to the upgrading of previously inaccessible path that led there in a modern and fully harmonized with the environment ambulatory mountainous route.The path was drilled and labeled in excellent, full length, was covered thoroughly with the materials that abound in the area, stone, gravel and wood with wooden parapets where necessary, created a temporary staging area for rest with running water,even an extremely elegant wooden small bridge is built to access the many daily visitors become as easy fast and safe as possible.
My wife and I have the additional pleasure to guide us a depicted surprising, blooded, Greek shepherd who goes by the name ... .Ntavelis: o))) !!! apparently because of the giant physique.He took us the first plateau of the village at the top,μας…παρέδωσε στον προορισμό μας στα ριζά του βουνού και,αφού πρώτα πήρε και το αναζωογονητικό μπανάκι του στα παγωμένα νερά,departed chasing... new clients : o))) !!!
The attraction is breathtaking although we visited summer during which the water flow is not as impressive in size and strength as the other seasons-autumn and winter-mainly because the waters come exclusively from melting snow and is so clean that you can drink without fear of them!
But breathtaking is, literally the acclivity of turn back too (as most of the 1200 meters of this acclivity is ... almostvertical to the sky), especially when you are laden with my heavy cameras -and mainly-by ... the speedometer of age to is now just 4 lines of 60 !!!
Luckily we passed successfully this little violent "stress-test" and we reserve first-God-for a next to a more appropriate time visit.

Tags:   Iliokhorion Epirus Hellas Greece landscape waterfall mountain nature adventure

N 253 B 5.1K C 11 E Aug 27, 2016 F Dec 10, 2016
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

For sale on gettyimages

My Board ”Balta di stringa” waterfalls on gettyimages

My Board “Animals,birds,flocks,troops” on gettyimages

My board Zagori mountain on Getty Images

My photos for sale on getty images

My blog Λογεικών Logikon

Αξιοσημείωτο: Η ευρύτερη περιοχή Βρυσοχωρίου-Ηλιοχωρίου είναι γνωστή ως "Βλαχοζάγορο".Η συγκεκριμένη τοποθεσία λέγεται "Γυφτόκαμπος".Τα παραδοσιακά κτίσματα και τα δέντρα στο βάθος είναι τα όρια της "Στάνης των Σαρακατσαναίων"

Tags:   Gyftokampos animals Epirus greece hellas nature landscape tradition Iliokhorion


100%