Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / Dimitil / Sets / Varousi Trikala
Dimitrios Tilis / 6 items

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

My Board "Trikala city and countryside" on gettyimages

My board “Portrait and people” on Getty Images

My photos for sale on gettyimages

Πλήρες Full Album
Το Βαρούσι των Τρικάλων
On my Blog Logikon

Το κτήριο του 4ου Δημοτικού σχολείου Τρικάλων βρίσκεται στο κέντρο της παραδοσιακής συνοικίας Βαρούσι, ανηγέρθη το 1874 και έκτοτε έχει αδιάλειπτη λειτουργία.

The building of the 4th Primary School of Trikala is located in the center of the traditional district Varoshi , it was erected in 1874 and has since then an uninterrupted operation.

Tags:   trikala thessaly tradition stone sky clouds greece hellas varoussi building varousi bâtiment architecture ciel fenêtre route traditional settlements traditional neighborhood Varoussi neighborhood stonebuilt people child bicycle bike school elementary school clock tower clock tower street movement freeze

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

My Board "Trikala city and countryside" on gettyimages

My board “Portrait and people” on Getty Images

My photos for sale on getty images

Πλήρες Full Album
Το Βαρούσι των Τρικάλων
On my Blog Logikon

Η φωτογραφία αυτή θα μπορούσε να είχε ανεβεί στο διαδίκτυο για πολλούς λόγους εφόσον απεικονίζονται πλείστα στοιχεία τα οποία προσωπικώς θεωρώ ενδιαφέροντα:
1)τον ουρανό ο οποίος σκέπει με ιδανικό τρόπο το κάδρο όντας διακοσμητικότατος
2)την αξιοθαύμαστη λίθινη κατασκευή(πλήρως κατοικήσιμη) με τα γνήσια ξύλινα παράθυρα
3)τις μασίφ σιδερένιες και έξοχα στολισμένες εξώθυρες
4)το εκπληκτικό μπαλκόνι με τα περίτεχνα fer forgé κάγκελα
5)τα μοναδικής αρχοντιάς και τέχνης «φουρούσια» από ατόφιο μάρμαρο που υποβαστάζουν το εν λόγω μπαλκόνι
6) την χαρακτηριστική παρουσία της όμορφης ποδηλάτισσας στο σύγχρονο καλντερίμι (τα Τρίκαλα είναι διάσημη ποδηλατούπολη με αρκετές σχετικές υποδομές )
Κι όμως ο λόγος που με οδήγησε να την ανεβάσω είναι άλλος:
Τα ανθισμένα δέντρα τα οποία διακρίνονται να περιπτύσσουν καλαίσθητα το οίκημα.
Πρόσφατα διαπίστωσα με λύπη ότι έχουν ξεριζωθεί αν και επρόκειτο για ένα από τα καλλωπιστικότερα δέντρα τα οποία σπάνια συναντάει κανείς σε καλοφροντισμένους κήπους και σπανιότατα σε δρόμους :την καλλωπιστική κερασιά με την βοτανική ονομασία PRUNUS SERRULATA
Έντρομος ανέτρεξα στο αρχείο μου όπου,ευτυχώς,ανευρέθησαν εικόνες οι οποίες διασώζουν την ανθισμένη καλλονή τους


This photo could have been uploaded to the internet for a number of reasons, since many elements I personally find interesting are depicted:
1) the sky that ideally covers the frame being decorative
2) remarkable stone construction (fully habitable) with genuine wooden windows
3) massive iron and exquisitely decorated veneers
4) the stunning balcony with the elaborate fer forgé railings
5) the unique nudity and art "pearls" of solid marble that support this balcony
6) the characteristic presence of the beautiful cyclist on the modern cobbled path (Trikala is a famous bicycle park with several related infrastructures)
And yet the reason that led me to raise it is another:
Blooming trees that distinguish the house nicely.
Recently, I found with sadness that they were uprooted although it was one of the most beautiful trees that rarely meet in well-groomed gardens and rarely in streets: the ornamental cherry with the botanical name PRUNUS SERRULATA
I was revived in my archive where, fortunately, images were found that preserve their blooming beauty.

Tags:   Pink trikala thessaly varoussi tradition traditional neighborhood traditional settlements traditional house stone stone house mansion house bike people tree sky clouds greece hellas Varoussi neighborhood “NikonflickrTrophy” varousi

N 162 B 3.6K C 1 E May 11, 2018 F Nov 21, 2018
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

My Board "Trikala city and countryside" on gettyimages

My photos for sale on gettyimages

Πλήρες Full Album
Το Βαρούσι των Τρικάλων
On my Blog Logikon

Ὁ καθαρώτατος ναὸς τοῦ Σωτῆρος, ἡ πολυτίμητος παστὰς καὶ Παρθένος, τὸ Ἱερὸν θησαύρισμα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, σήμερον εἰσάγεται, ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, τὴν χάριν συνεισάγουσα, τὴν ἐν Πνεύματι θείῳ· ἣν ἀνυμνοῦσιν Ἄγγελοι Θεοῦ· Αὕτη ὑπάρχει σκηνὴ ἐπουράνιος.

Ο Ιερός Ναός της Παναγίας ΕπισκέψεωςΤρικάλων
Βρίσκεται στην παλιά συνοικία του Βαρουσίου, μία από τις αρχαίες και ιστορικές εκκλησίες των Τρικάλων. Ο σημερινός ναός άρχισε να κτίζεται στις 26 Μαρτίου 1863 και αποπερατώθηκε την 29 Απριλίου 1867. Οι ανώνυμοι μάστοροι προέρχονται από το Ζουπάνι (Πεντάλοφο) του Βοΐου Κοζάνης και δούλεψαν με μεράκι και τέχνη την πέτρα.
Ο ναός είναι αφιερωμένος στην Παναγία ως Επίσκεψη, ονομασία συνηθισμένη στη βυζαντινή εικονογραφία. Παλιά εικόνα της Παναγίας, επαργυρωμένη το 1896, από τον χαλικιώτη Αναστάσιο Τσιναρίδη, επιγράφεται «Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ». Ορίζεται από την κτητορική της επιγραφή να τιμάται δύο φορές το χρόνο: 15 Αυγούστου (Κοίμηση της Θεοτόκου) και 21 Νοεμβρίου (Εισόδια της Παναγίας).
Ο Ναός είναι μεγαλοπρεπής, όσο και κατανυκτικός, τρίκλιτη βασιλική με τρούλο, ανατολικά καταλήγει σε εννιάπλευρη κόγχη με λιθανάγλυφες παραστάσεις (δικέφαλοι αετοί, πτηνά, εξαπτέρυγα, αγγελικές κεφαλές, σταυροί). Ωραιότατο είναι και το λιθανάγλυφο θύρωμα της δυτικής εισόδου.
Υπάρχουν λαμπρά ξυλόγλυπτα με πλούσια παραδοσιακή διακόσμηση. Το τέμπλο ανήκει στο έτος 1869 και είναι μετσοβίτικης τέχνης, δια χειρός Πέτρη Γεωργίου του Στεργίου και της συντροφιάς του.
Γλύφονται ανθοδοχεία, πτηνά, ελάφια, λιοντάρια, η ρίζα του Ιεσσαί, οι απόστολοι Πέτρος και Παύλος βαστάζουν από μία εκκλησία, το πτηνό στη φωλιά του, κλπ). Εξαίρετα ξυλόγλυπτα είναι επίσης ο άμβωνας, ο δεσποτικός θρόνος, το προσκυνητάρι.
Στην νοτιοδυτική γωνία του κτηρίου το 1959 υψώθηκε το πέτρινο κωδωνοστάσιο.
Κατά το χρονικό διάστημα 2007-2008, με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. ΑΛΕΞΙΟΥ, έγινε ωραία ανακαίνιση του ναού, οπότε καθαρίστηκαν και οι λιγοστές τοιχογραφίες, έτσι απόκτησε την πρώτη λαμπρότητά του και επανήλθε το αρχαίο κάλλος.
Μέχρι την 24 Αυγούστου 1967 ήταν ο μητροπολιτικός ναός των Τρικάλων, εδώ τελέστηκε και η ευχαριστήρια δοξολογία της απελευθέρωσης της πόλης το 1881.
Μνημονεύεται στους κώδικες Τρίκκης (1471 ΕΒΕ και 287 Βαρλαάμ) με πολλές πληροφορίες για τους ιερείς, επιτρόπους, περιουσία, σκεύη, διάφορες δραστηριότητες.

Πηγή

Tags:   trikala thessaly tradition stone sky clouds greece hellas varoussi building varousi bâtiment architecture ciel fenêtre route traditional settlements traditional neighborhood Varoussi neighborhood church orthodoxy religion orthodox church stonebuilt

N 160 B 3.9K C 1 E May 11, 2018 F Nov 30, 2018
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

My Board "Trikala city and countryside" on gettyimages

My board “Portrait and people” on Getty Images

My photos for sale on gettyimages

Πλήρες Full Album
Το Βαρούσι των Τρικάλων
On my Blog Logikon

Δαυίδ 22ος Ψαλμὸς (στίχ. 4).

Μὲ παρηγόρησαν,«ἡ ράβδος σου καὶ ἡ βακτηρία σου».

Ὁ Κύριος σὰν καλὸς ποιμένας ἔχει ποιμαντικὸ ραβδί, ποὺ σημαίνει ὅτι ἔχει ἐξουσία, ἐπιστασία καὶ φροντίδα γιὰ τὴν ποίμνη του, τὰ πλάσματά του, τὰ λογικά του πρόβατα, τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ κυρίως καὶ κατ᾿ ἐξοχὴν τοὺς πιστούς. Ἡ «ράβδος» δηλώνει τὴν αὐστηρότερη παιδαγωγία Του, τὶς ποικίλες θλίψεις καὶ δοκιμασίες… Ἡ «βακτηρία» δὲν σημαίνει γενικὰ αὐτὰ ποὺ ὀνομάζουμε «εὐλογίες» τοῦ Θεοῦ (ποικίλες χαρὲς καὶ ἐπιτυχίες…), ἀλλὰ εἰδικὰ τὴ συμπαράσταση τοῦ Θεοῦ ὅταν ὀλιγοψυχοῦμε στὶς δυσκολίες (π.χ. τὶς ἐσωτερικὲς παρακλήσεις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀνθρώπους ποὺ προνοεῖ ὁ Κύριος νὰ βρεθοῦν κοντά μας στὴ δυστυχία μας καὶ νὰ μᾶς παρηγορήσουν…).
Τὸ ψαλμικὸ αὐτὸ χωρίο περιέχει δύο σημαντικὲς ἀλήθειες. Ἡ πρώτη εἶναι ὅτι στὶς θλίψεις ποὺ ἐπιτρέπει ὁ Θεός, δὲν μᾶς ἀφήνει μόνους, ἀλλὰ δίνει εἰδικὴ χάρη, κάποια «βακτηρία». Νὰ μὴν τὸ ξεχνοῦμε αὐτό. Ἡ δεύτερη εἶναι ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ «ράβδος» τοῦ Θεοῦ παρηγορεῖ τὸν πιστό!

David 22nd Psalm (see 4).

They consoled me, "your rod, and your brethren."

The Lord in the good shepherd has a shepherd's stick, which means that he has authority, care and care for his flock, his creatures, the sheep, the humans, and especially, above all, the faithful. The "rod" signifies its most rigorous teaching, the various sorrows and trials ... "backyard" does not mean what we call ourselves "eulogies" of God (varied fortunes and successes ...), but special support of God when we are in difficulty for example, the internal invitations of the Holy Spirit, the people that the Lord promised us to join us in our misery and to comfort us ...).
This psalmist passage contains two important truths. First, it is that in the sorrows that God allows, it does not leave us alone, but rather gives a special "backyard". We will not forget this. The second is that and that same "rod" of God comforts the believer!

Tags:   τρικαλα trikala varousi tradition old old people old lady traditional settlements stone stonebuilt clouds sky neighborhood traditional neighborhood thessaly greece hellas traditional houses like old times street cobbled road cobbled road


83.3%