Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / Dimitil
Dimitrios Tilis / 845 items

N 124 B 4.1K C 12 E Aug 5, 2012 F Apr 10, 2016
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

For sale on Getty Images

My Board "Agion oros (Saint Mount Athos)" on gettyimages

My board “Portrait and people” on Getty Images

My photos for sale on getty images

Άρθρο μου στην ιστοσελίδα της trivago
My article on trivago's website

Το album για το Άγιον όρος Holy Mount Athos
στο προσωπικό μου blog Λογεικών Logikon
Περιλαμβάνει περίπου 150 εικόνες ,σκέψεις μου,πληροφορίες και παραπομπές ώστε να αποτυπώνεται πλήρως η εμπειρία μου στο "Περιβόλι της Παναγίας"

The album for Άγιον όρος Holy Mount Athos
on my personal blog Λογεικών Logikon.
It contains about 150 images, my thoughts, information and references to fully reflect my experience at "The Virgin's Garden"

Την 30ή Μαρτίου (και την Δ΄ Κυριακή των Νηστειών) μνήμην ποιούμεθα του αγίου Ιωάννη του Σιναΐτου, συγγραφέως της θεολογικοτάτης «Κλίμακος». O άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, γνωστός και ως Σιναΐτης, γεννήθηκε ίσως στα τέλη του 6ου και κοιμήθηκε αρχές του 7ου αιώνα στην Αίγυπτο, απ’ όπου 16 μόλις ετών οδηγήθηκε από κλίση Θεού στο μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης του Σινά για να μονάσει, στο οποίο και διετέλεσε, γέροντας πλέον, ηγούμενος για τέσσερα χρόνια.
Έμεινε στην ιστορία ως συγγραφέας του ψυχοφελέστατου έργου της επουράνιας «Κλίμακας», στην οποία περιγράφει με πνευματικό και εμπειρικό τρόπο την εντρύφηση στις αρετές ως υποβοηθητικές πρακτικές βαθμίδες κατά την πορεία από την διαρκή ψυχοσωματική άσκηση στον φωτισμό του νου (του ανοίγματος δηλονότι της ψυχής στην άκτιστη χάρη του Θεού) και εν τέλει στην θέωση ως σκοπό του χριστιανικού αγώνα και ένωση με το Θεό, απ’ αυτήν ήδη τη ζωή.
Το βιβλίο είναι διαιρεμένο σε τριάντα κεφάλαια
Τα τριάντα κεφάλαια ονομάζονται "Λόγοι" και οδηγούν από τα γήινα, στα ουράνια. Οι τριάντα Λόγοι είναι ως ακολούθως:
•1. Περί αποταγής 2. Περί απροσπαθείας 3. Περί ξενιτείας 4. Περί υπακοής
•5. Περί μετανοίας 6. Περί μνήμης θανάτου 7. Περί του χαροποιού πένθους
•8. Περί αοργησίας 9. Περί μνησικακίας 10. Περί καταλαλιάς
•11. Περί πολυλογίας και σιωπής
•12. Περί ψεύδους 13. Περί ακηδίας 14. Περί γαστριμαργίας 15. Περί αγνείας
•16. Περί φιλαργυρίας 17. Περί αναισθησίας 18. Περί ύπνου και προσευχής
•19. Περί αγρυπνίας 20. Περί δειλίας 21. Περί κενοδοξίας 22. Περί υπερηφανείας
•23. Περί λογισμών βλασφημίας 24. Περί πραότητος και απλότητος
•25. Περί ταπεινοφροσύνης 26. Περί διακρίσεως
o1. Περί διακρίσεως λογισμών και παθών και αρετών
o2. Περί διακρίσεως ευδιακρίτου
o3. Σύντομος ανακεφαλαίωσις των προηγουμένων
•27. Περί ησυχίας
o1. Δια την ιεράν "ησυχίαν", την ψυχικήν και την σωματικήν
o2. Περί διαφοράς και διακρίσεως ησυχιών
•28. Περί προσευχής 29. Περί απαθείας 30. Περί αγάπης, ελπίδος και πίστεως

Η φωτογραφία ελήφθη στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου στο Άγιον Όρος.

Tags:   Agion Oros Holy Monastery Vatopediou Religion Orthodoxy Lent Macedonia Chalkidiki Athos Saint Mount Athos το περιβόλι της Παναγίας

N 207 B 4.5K C 2 E Aug 21, 2018 F Sep 10, 2018
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

For sale on gettyimages

My Board “Konitsa and environs” on gettyimages

My photos for sale on getty images

Ολοκληρωμένο Full Album
Περιοχή Κόνιτσας Konitsa’s area
On my Blog Λογεικών Logikon

Το 1ο Δημοτικό σχολείο Κόνιτσας παρουσιάζει μια αδιάλειπτη παρουσία στα εκπαιδευτικά δρώμενα της ακριτικής Κόνιτσας από το 1700 όπως αναγράφεται και στην επιγραφή του σχολείου.
Χωροταξικά εντάσσεται στον παραδοσιακό οικισμό Άνω Κόνιτας,παρουσιάζει βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία της τοπικής αρχιτεκτονικής και στις αίθουσες του σχολείου έχουν μαθητεύσει πολλές προσωπικότητες του τόπου και της Ελλάδας. Ο άγιος Παΐσιος τελείωσε στο σχολείο αυτό τη βασική του εκπαίδευση. Ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, κος Αθανάσιος Κυριαζής, φοίτησε επίσης στο 1ο Δημοτικό σχολείο Κόνιτσας.
Με την κατασκευή ενός δεύτερου κτηρίου πριν δύο δεκαετίες το σχολείο λειτουργεί πλέον ως εξαθέσιο ολοήμερο προσφέροντας στους σημερινούς μαθητές τις ίδιες ευκαιρίες για μάθηση και γνώση με τα υπόλοιπα παιδιά της χώρας.

The 1st Primary School of Konitsa presents an uninterrupted presence in the educational activities of the border of Konitsa since 1700, as it is written on the inscription of the school.
It is part of the traditional settlement of Ano Konitsa, it presents basic features of the local architecture and in the classrooms of the school have trained many personalities of the country and Greece. St. Paisios completed this basic education at school. The former Secretary General of the Ministry of Education, Mr. Athanasios Kyriazis, also attended the 1st Elementary School of Konitsa.
With the construction of a second building two decades ago, the school has now been serving as a six-day full-day offering today's students the same opportunities for learning and learning with other children in the country.

Tags:   konitsa epirus greece hellas ano konitsa traditional settlement tradition history historical building stone stonebuilt tree mountain sunset view macedonia greece makedonia

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

For sale on gettyimages

My Board “Karditsa countryard” on gettyimages

My photos for sale on gettyimages

My blog Λογεικών Logikon

Ο Ελληνόπυργος (παλιά ονομασία Γράλιστα) είναι χωριό του νομού Καρδίτσας, χτισμένο σε υψόμετρο 560 μέτρων στα βορειοανατολικά υψώματα των Αγράφων, πάνω από τον κάμπο της Καρδίτσας. Ανήκει στον δήμο Ιθώμης και ο πληθυσμός του σύμφωνα με την απογραφή του 2001 είναι 429 κάτοικοι. Λόγω της παρουσίας ιστορικών κτισμάτων στον οικισμό είναι χαρακτηρισμένος παραδοσιακός.
Είναι επίσης ο τόπος όπου εγκαταστάθηκε σε ηλικία 8 χρονών ο Γεώργιος Καραϊσκάκης(ήρωας της Ελληνικής επαναάστασης του 1821) και έζησε εκεί μέχρι τα 18 του όπου συγκρότησε την πρώτη ομάδα επαναστατών και έδωσε τις πρώτες μάχες του κατά των Τούρκων.

The Ellinopyrgos (old name Gralista) is a village in the prefecture of Karditsa, built at an altitude of 560 meters in the hills northeast of Agrafa, over the plain of Karditsa. It belongs to the municipality of Ithomi and its population according to the census of 2001 is 429 inhabitants. Due to the presence of historic buildings in the settlement it is characterized as traditional. It is also the place where Georgios Karaiskakis (hero of the Greek Revolution of 1821) settled at the age of 8 and lived there until the 18 th, when he formed the first group of rebels and gave his first battles against the Turks.

Tags:   karditsa thessaly greece hellas tradition stonebuilt stone houses nature trees traditional settlements architecture landscapes village villages protected sky clouds dramatic country forêt arbre ciel ville bâtiment ellinopyrgos protected traditional settlements traditional settlements traditional architecture stone architecture stone villages traditional villages

N 286 B 6.5K C 3 E Jul 28, 2009 F Jun 11, 2018
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

For sale on Getty Images

My photos for sale on getty images

My Board “Lesvos island” on gettyimages

My blog Λογεικών Logikon

Οι Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη συγκαταλέγονται στη χορεία των Νεοφανών Αγίων και μάλιστα εκείνων που μαρτύρησαν σχεδόν αμέσως μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως. Σχετικά με τον βίο τους γνωρίζουμε λίγα πράγματα. Οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη των Αγίων ιστορούνται με θαυματουργικό και αποκαλυπτικό τρόπο από το έτος 1959 μ.Χ. Από μία ανασκαφή που έγινε στη Θερμή της Λέσβου, ανακαλύφθηκε ο τάφος ενός αγνώστου προσώπου, που όπως αποκαλύφθηκε σε συνεχή οράματα, ανήκε στον Άγιο Ιερομάρτυρα Ραφαήλ, ο οποίος μαρτύρησε μαζί με τον Άγιο Οσιομάρτυρα Νικόλαο και την Αγία Ειρήνη. Ο τάφος και το λείψανο του Αγίου Νικολάου ανακαλύφθηκε στις 13 Ιουνίου 1960 μ.Χ.

Ο Άγιος Ραφαήλ καταγόταν από τους Μύλους της Ιθάκης και γεννήθηκε το έτος 1410 μ.Χ. Το κοσμικό του όνομα ήταν Γεώργιος Λάσκαρης ή Λασκαρίδης και ο πατέρας του ονομαζόταν Διονύσιος. Πριν γίνει κληρικός είχε σταδιοδρομήσει στο βυζαντινό στρατό και έφθασε μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Σε ηλικία τριάντα πέντε ετών γνώρισε ένα ασκητικό και σεβάσμιο γέροντα, τον Ιωάννη, ο οποίος τον προσείλκυσε στην εν Χριστώ ζωή. Κάποια Χριστούγεννα ο γέροντας κατέβηκε από τον τόπο της ασκήσεώς του, για να εξομολογήσει και να κοινωνήσει τους στρατιώτες και κήρυξε τον λόγο του Θεού. Τότε ο αξιωματικός Γεώργιος, όταν ο γέροντας κατέβηκε πάλι τα Θεοφάνεια, αποχαιρέτισε τους στρατιώτες και τον ακολούθησε.

Μετά την κουρά του σε μοναχό, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, αλλά τιμήθηκε και με το οφίκιο του αρχιμανδρίτη και του πρωτοσύγκελου. Μαζί δε με τις άλλες αποκαλύψεις, ο Άγιος Ραφαήλ αποκάλυψε ότι απεστάλη από τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην Εσπερία, στην πόλη της Γαλλίας που ονομάζεται Μορλαί, για να εκπληρώσει την εντολή που του ανατέθηκε. Το γεγονός αυτό έλαβε χώρα λίγο πριν από την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως. Ακόμη απεκάλυψε ότι κήρυξε τον λόγο του Ευαγγελίου στην Αθήνα, στο λόφο που είναι το μνημείο του Φιλοπάππου.

Λίγα χρόνια πριν από την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, περί το έτος 1450 μ.Χ., ο Άγιος βρέθηκε μετά από περιπλανήσεις στην περιοχή της Μακεδονίας και μόναζε εκεί.

Κοντά στον Άγιο Ραφαήλ βρισκόταν εκείνο το διάστημα ο Άγιος Νικόλαος ως υποτακτικός. Ο Νικόλαος εκάρη μοναχός και στη συνέχεια χειροτονήθηκε διάκονος. Θεωρείται Θεσσαλονικεύς στην καταγωγή, αν και αναφέρεται ότι γεννήθηκε στους Ράγους της Μηδίας της Μικράς Ασίας. Ωστόσο μεγάλωσε και ανδρώθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Μόλις έπεσε η Κωνσταντινούπολη στα χέρια των Τούρκων, οι οποίοι εισέβαλαν ορμητικά στη Θράκη και καταλύθηκε οριστικά η βυζαντινή αυτοκρατορία, ο φόβος για γενικούς διωγμούς κατά των Χριστιανών στάθηκε ως αφορμή να καταφύγει ο Άγιος Ραφαήλ με την συνοδεία του από το λιμάνι της Αλεξανδρουπόλεως, στη Μυτιλήνη. Εκεί εγκαταστάθηκε μαζί με άλλους μοναχούς στην παλαιά μονή του Γενεσίου της Θεοτόκου, η οποία στο παρελθόν ήταν γυναικεία και ήταν χτισμένη στο λόφο Καρυές, κοντά στο χωριό Θέρμη. Ηγούμενος της μονής εξελέγη στην συνέχεια ο Άγιος Ραφαήλ.

Έπειτα από μερικά χρόνια, το έτος 1463 μ.Χ., η Λέσβος έπεσε στα χέρια των Τούρκων, οι οποίοι σε μια επιδρομή τους στο μοναστήρι, συνέλαβαν τον Άγιο Ραφαήλ και τον Άγιο Νικόλαο, τη Μεγάλη Πέμπτη του ιδίου έτους. Ακολούθησαν σκληρά και ανηλεή βασανιστήρια και ο Άγιος Ραφαήλ μαρτύρησε διά σφαγής με πολύ σκληρό τρόπο. Τον έσυραν βιαίως τραβώντας τον από τα μαλλιά και την γενειάδα, τον κρέμασαν από ένα δένδρο, τον χτύπησαν βάναυσα, τον τρύπησαν με τα πολεμικά τους όργανα, αφού προηγουμένως τα πυράκτωσαν σε δυνατή φωτιά και τελικά τον έσφαξαν πριονίζοντάς τον από το στόμα.

Σε μερικές εμφανίσεις του ο Άγιος Ραφαήλ φαίνεται να συνοδεύεται από πολλούς, δορυφορούμενους τρόπον τινά, οι οποίοι διάνυσαν πριν από αυτόν τον ασκητικό βίο στη μονή των Καρυών, όπως είπε σε εκείνους που τα έβλεπαν αυτά. Αποκάλυψε επίσης, ότι η μονή αυτή, η οποία είναι γυναικεία, υπέστη επιδρομή από τους αιμοχαρείς πειρατές κατά το έτος 1235 μ.Χ. Κατά την επιδρομή εκείνη αγωνίσθηκε μαζί με τις άλλες μοναχές τον υπέρ του Χριστού καλό αγώνα η καταγόμενη από την Πελοπόννησο ηγουμένη Ολυμπία και η αδελφή της Ευφροσύνη. Η Ολυμπία τελειώθηκε αθλητικώς στις 11 Μαΐου του έτους 1235 μ.Χ., εμφανίσθηκε δε μαζί με τον μεγάλο και θαυματουργό Άγιο Ραφαήλ.

Ο Άγιος Νικόλαος πέθανε μετά από βασανισμούς, από ανακοπή καρδιάς, δεμένος σε ένα δένδρο.

Μαζί με τους Αγίους συνάθλησε και η μόλις δώδεκα χρονών νεάνιδα Ειρήνη, θυγατέρα του Βασιλείου, προεστού της Θέρμης, η οποία και εμφανίζεται μαζί τους. Αυτή μαρτύρησε ως εξής: Οι ασεβείς αλλόθρησκοι της απέκοψαν το ένα χέρι και ακολούθως την έβαλαν σε ένα πιθάρι και κατέκαυσαν την αγνή αυτή παρθένο, υπό τα βλέμματα των δύστυχων γονέων της, οι οποίοι και θρηνούσαν γοερά για τον φρικτό θάνατο του παιδιού τους.

Με τους Αγίους συνεμαρτύρησαν ο μνημονευθείς πατέρας της Αγίας Ειρήνης, Βασίλειος, η σύζυγός του Μαρία, το μόλις πέντε ετών παιδί τους Ραφαήλ, η ανεψιά τους Ελένη, ο δάσκαλος Θεόδωρος και ο ιατρός Αλέξανδρος, των οποίων τα οστά βρέθηκαν κοντά στους τάφους των Αγίων, μέσα σε ξεχωριστούς τάφους. Το μαρτύριό τους συνέβη την Τρίτη της Διακαινησίμου, στις 9 Απριλίου του έτους 1463 μ.Χ.

Έπειτα από θαυματουργικές υποδείξεις των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, έγινε γνωστή η ύπαρξη των λειψάνων τους και υποδείχθηκαν τα σημεία όπου βρίσκονταν οι τάφοι τους.
Πηγή Ορθόδοξος συναξαριστής

Tags:   mytilini lesvos islands greek islands aegean aegean sea greece port boats sunrise sea seascape church orthodoxy religion tradition architecture neoclassic buildings

N 178 B 6.0K C 20 E Aug 23, 2008 F Nov 13, 2015
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

For sale on getty images

My Board “Santorini” on gettyimages

My photos for sale on getty images

My blog Λογεικών Logikon

Tags:   cyclades d300 religion santorini traditionalsettlements travelphotography θρησκεία ορθοδοξία παραδοσιακοίοικισμοί greek islands


0.6%