Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / Dimitil / St.Barbara (Rousanou) Meteora monastery in mist panorama
Dimitrios Tilis / 846 items
For sale on gettyimages

My Board “Meteora” on gettyimages

My Board "Trikala city and countryside" on gettyimages

My photos for sale on getty images

My article on trivago's website

Ολοκληρωμένο Full album
Μετέωρα Meteora
on my blog ΛΟΓΕΙΚΩΝ Logikon

Αγία Βαρβάρα Η Μεγαλομάρτυς Εορτή 4 Δεκεμβρίου

Βιογραφία
Η Αγία Βαρβάρα έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορος Μαξιμιανού (286 - 305 μ.Χ.) και ήταν κόρη του ειδωλολάτρη Διοσκόρου ο οποίος ήταν από τους πιο πλούσιους ειδωλολάτρες της Ηλιουπόλεως.

Ο πατέρας της λόγω της σωματικής ωραιότητας της Αγίας, την φύλαγε κλεισμένη εντός πύργου. Δεν γνωρίζουμε που διδάχθηκε τις χριστιανικές αλήθειες, καθώς ο πατέρας της ήταν φανατικός ειδωλολάτρης, λόγος για τον οποίο άλλωστε προσπάθησε να κρατήσει κρυφή την πίστη της στον Τριαδικό Θεό. Ένα τυχαίο περιστατικό, όμως, την πρόδωσε. Ο πατέρας της πληροφορήθηκε από τεχνίτες ότι η Αγία ζήτησε να τις ανοίξουν τρία παράθυρα στον πύργο όπου ήταν έγκλειστη, στο όνομα της Αγίας Τριάδος και, έτσι, βεβαιώθηκε ότι η κόρη του είχε γίνει Χριστιανή.

Εξοργίσθηκε τόσο που την κυνήγησε εντός του πύργου με το ξίφος του για να την φονεύσει. Η Αγία κατέφυγε στα όρη, αλλά ο πατέρας της την συνέλαβε και την παρέδωσε στον τοπικό άρχοντα, Μαρκιανό, κατηγορώντας την για την πίστη της. Όταν ανακρίθηκε, ομολόγησε με παρρησία την πίστη της στον Χριστό και καθύβρισε τα είδωλα. Μετά από φρικτά βασανιστήρια, διεπομπέφθη γυμνή στην πόλη και τέλος σφαγιάσθηκε από τον ίδιο τον πατέρα της. Την στιγμή όμως που είχε αποτελειώσει το έγκλημά του, έπεσε νεκρός χτυπημένος από κεραυνό κατά θεία δίκη.

Η σύναξη της Αγίας ετελείτο στο μαρτύριο αυτής, στον Βασιλίσκο πλησίον της αγίας Ζηναΐδος.

Η Αγία Βαρβάρα θεωρείται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σ΄ άλλες Χώρες Αγία προστάτις πυροβολικού. Στην Ελλάδα καθιερώθηκε ως Προστάτις του όπλου αυτού το 1828 μ.Χ. όπου και αναφέρεται η πρώτη σχετική τελετή με δοξολογία και παράθεση στη συνέχεια γεύματος όπου έλαβαν μέρος αξιωματικοί και οπλίτες πυρβολητές.

Στη Ορθόδοξη εικονογραφία η Αγία Βαρβάρα ζωγραφίζεται πολλές φορές μ’ ένα ποτήριο στο χέρι όντας προστάτιδα ενάντια στο αιφνίδιο θάνατο και μη θέλοντας να στερηθούν οι ετοιμοθάνατοι την θεία κοινωνία. Συχνά τη συναντούμε κοντά σ΄ έναν πύργο (με τρία παράθυρα) ή κρατώντας ένα βιβλίο (για τους ετοιμοθάνατους) ή ένα κλαδί φοίνικα.

Saint Barbara the Great Martyr Feast of December 4

Biography
Saint Barbara lived during the reign of Emperor Maximian (286 - 305 AD) and was the daughter of the pagan Dioscorus who was one of the richest pagans of Heliopolis.

Her father, due to the physical beauty of the Saint, kept her locked inside a tower. We do not know where she learned the Christian truths, as her father was a fanatical pagan, which is why she tried to keep her faith in the Triune God secret. An accident, however, betrayed her. Her father was informed by craftsmen that the Saint asked them to open three windows in the tower where she was imprisoned, in the name of the Holy Trinity, and thus, he was convinced that his daughter had become a Christian.

He became so angry that he chased her inside the tower with his sword to kill her. The Saint took refuge in the mountains, but her father arrested her and handed her over to the local lord, Marciano, accusing her of her faith. When interrogated, she openly confessed her faith in Christ and despised idols. After horrific torture, she was deported naked to the city and finally slaughtered by her own father. But at the moment when his crime was over, he fell dead struck by lightning during a divine trial.

The gathering of the Saint took place in her martyrdom, in Vasiliskos near Saint Zinaidos.

Saint Barbara is considered not only in Greece but also in other countries as a patron saint of artillery. In Greece he was established as the Protector of this weapon in 1828 AD. where the first relevant ceremony is mentioned with doxology and a dinner followed by officers and hoplite shooters.

In Orthodox iconography, St. Barbara is often painted with a glass in her hand, being a protector against sudden death and not wanting the dying to be deprived of divine communion. We often find it near a tower (with three windows) or holding a book (for the dying) or a palm branch.
Popularity
  • Views: 8839
  • Comments: 16
  • Favorites: 470
Dates
  • Taken: Dec 4, 2020
  • Uploaded: Dec 3, 2020
  • Updated: Feb 8, 2021