Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / Tom Kisjes / Sets / Friesland
Tom Kisjes / 27 items

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Hindeloopen (Hylpen in Frisian) received city rights in 1225 and is one of the eleven Frisian towns. Since the 12th and 13th century, ships from Hindeloopen undertook journeys to the North and Baltic Sea coasts.
The shipping trade brought great prosperity to the town. Hindeloopen developed her own costume and a completely individual painting style on walls and furniture.
The tower is the oldest part of the church and dates from 1593.
Image made with kite and camera (attached to the kite line).

Tags:   KAP Netherlands Friesland Hindeloopen Hylpen IJsselmeer Grote kerk kerktoren aerial

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Hindeloopen (Hylpen in Frisian) received city rights in 1225 and is one of the eleven Frisian towns. Since the 12th and 13th century, ships from Hindeloopen undertook journeys to the North and Baltic Sea coasts.
The shipping trade brought great prosperity to the town. Hindeloopen developed her own costume and a completely individual painting style on walls and furniture.
The tower is the oldest part of the church and dates from 1593.
Image made with kite and camera (attached to the kite line).

Tags:   KAP Netherlands Friesland Hindeloopen Hylpen IJsselmeer Grote kerk kerktoren aerial

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Hindeloopen (Hylpen in Frisian) received city rights in 1225 and is one of the eleven Frisian towns. Since the 12th and 13th century, ships from Hindeloopen undertook journeys to the North and Baltic Sea coasts.
The shipping trade brought great prosperity to the town. Hindeloopen developed her own costume and a completely individual painting style on walls and furniture.
The tower is the oldest part of the church and dates from 1593.
Image made with kite and camera (attached to the kite line).

Tags:   KAP Netherlands Friesland Hindeloopen Hylpen IJsselmeer Grote kerk kerktoren aerial

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Netherlands, Gaast.
Gaast is a small village in the Province of Friesland. The following info on Gaast is therefore in the Frisian language.

Gaast is in doarp yn de gemeente Súdwest Fryslân, oan de kust fan de Iselmar tusken Warkum en Makkum, mei neistenby 200 ynwenners. Gaasten binne hege balstien- en sângrûnen, opstowe troch Skandinavysk lâniis, sa'n 135.000 jier lyn. Om 1270 hinne wurdt skreaun oer Lutkegast, Lytse Gaast dus. Gaast wie eartiids in fiskersdoarp oan de Sudersee. De ynwenners fertsjinnen harren brea mei de walfiskfangst. Yn it wapen fan Gaast stiet dan ek in walfisk ôfbylde.

Image made with kite and camera.

Tags:   KAP Netherlands Friesland Gaast IJsselmeer IJsselmeerdijk Zuiderzee aerial

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Netherlands, Gaast.
Gaast is a small village in the Province of Friesland. The following info on Gaast is therefore in the Frisian language.

Gaast is in doarp yn de gemeente Súdwest Fryslân, oan de kust fan de Iselmar tusken Warkum en Makkum, mei neistenby 200 ynwenners. Gaasten binne hege balstien- en sângrûnen, opstowe troch Skandinavysk lâniis, sa'n 135.000 jier lyn. Om 1270 hinne wurdt skreaun oer Lutkegast, Lytse Gaast dus. Gaast wie eartiids in fiskersdoarp oan de Sudersee. De ynwenners fertsjinnen harren brea mei de walfiskfangst. Yn it wapen fan Gaast stiet dan ek in walfisk ôfbylde.

Image made with kite and camera.

Tags:   KAP Netherlands Friesland Gaast IJsselmeer IJsselmeerdijk Zuiderzee aerial


18.5%