Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / blondinrikard / Sets / Stenpiren
Blondinrikard Fröberg / 15 items

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

OK, so straight ahead then? Stenpiren is at the far side of the parking ship, so...

N 19 B 1.3K C 6 E Sep 2, 2015 F Sep 2, 2015
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Quote from Göteborg 2035 Trafikstrategi för en nära storstad (Göteborg 2035 - Traffic strategy for a close city:

"Cyklistens behov och förutsättningar ska alltid beaktas vid ombyggnad, stadsomvandling, förtätning och nybyggnation."

English: The needs and conditions of the bicyclist shall always be taken into accound when re-modelling, restructuring, infilling and performing new construction, of the city.

Tags:   cykelvision trafikvision cykelstaden göteborg göteborg cykelstaden cykelstaden göteborg bicycling bicycle traffic traffic planning bicycle priority tänk på cyklisterna cyklisterna främst västtrafik trafikkontoret noel heja göteborg cyklister cycling cykling infrastruktur omvandling ombyggnad kom igen nu för fan stenpiren lyckade ombyggnadsprojekt excellering i ombyggnad odelbar

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

... to this bicycle friendly way of commuting :-) The bicycle ferry, as they also call it.

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

"Ökad cykling är bra för staden och för stadslivet. Cyklister skapar liv och rörelse i stadsrummet och bidrar till en attraktiv stadsmiljö. I en tät stad är cykel ett snabbt sätt att förflytta sig. Cykeln tar liten plats, bullrar inte och försämrar inte luftens kvalitet. När fler väljer cykel för sina resor minskar belastningen på vägnätet och på kollektivtrafiken, vilket gynnar alla trafikanter. För den som cyklar har cyklingen dessutom positiva effekter i form av förbättrad hälsa och ökat välbefinnande."

"För att möta det ökande antalet cykelresor och skapa den attraktiva cykelstaden ska trafikkontoret:

* Bygga en sammanhängande och väl utformad infrastruktur.
Erbjuda god standard på cykelvägnätet året om.

*Erbjuda stöd och tjänster som underlättar cykling och ökar färdmedlets attraktionskraft.

*Förstärka bilden som cykelstad med hjälp av kommunikation."

Tags:   bicycleunfriendly bicycle lane bike lane cykelbana cykelvägar cykelvision göteborg cykelstaden det ska vara lätt att cykla

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

...again, and follow the very clear and obvious signs with instructions...


33.3%