Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / blondinrikard / Sets / Tillgänglighet
Blondinrikard Fröberg / 49 items

N 0 B 171 C 0 E Dec 7, 2011 F Dec 8, 2011
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Rekommenderad placering är bredvid dörren, på samma sida som handtaget

Tags:   Accessibility Sign Tillgänglighet Tillgänglighet

N 0 B 308 C 0 E Nov 3, 2011 F Nov 3, 2011
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

IT University

Tags:   Accessibility FSCONS FSCONS main venue Fsconsprep

N 0 B 287 C 0 E Nov 3, 2011 F Nov 3, 2011
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

IT University

Låg tröskel. Går den att undanröja enkelt?

Tags:   Accessibility FSCONS FSCONS main venue Fsconsprep tillgänglighet dörr entré dörröppnare tröskel

N 0 B 668 C 0 E Nov 3, 2011 F Nov 3, 2011
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

IT university

Bra med dörröppnare. Man bör markera dörrens svepyta. Glasrutor kan kontrastmarkeras. Dörröppnaren kräver att man trycker i 10 sekunder för att dörren ska öppnas. Det är bra ur energisynvinkel eftersom det förmodligen innebär att färre använder dörren. Det kan dock vara ett irritationsmoment för dem som måste använda dörröppnaren samt det kan lätt missas och man tror att dörröppnaren inte fungerar.

Det är bra att det inte är någon tröskel under dörren.

Tags:   Accessibility FSCONS FSCONS main venue Fsconsprep tillgänglighet entré dörr dörröppnare svepyta kontrastmarkering

N 0 B 836 C 0 E Nov 3, 2011 F Nov 3, 2011
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

IT University

Dörren skulle kunna ha bättre kontrast mot väggen, anpassade toaletter bör inte ligga i en korridor eller vestibul - se utrymmesbrist bredvid dörren och närheten till intilliggande toalettdörr. Man bör ha gott om plats utanför och bredvid dörren så det är lätt att komma åt att öppna den t ex sittandes i rullstol.

Tags:   Accessibility FSCONS FSCONS main venue Fsconsprep Tillgänglighet skylt dörr kontrast utrymme placering


10.2%