Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / blondinrikard / "Bicycle lane"(tm)
Blondinrikard Fröberg / 40,286 items
"Ökad cykling är bra för staden och för stadslivet. Cyklister skapar liv och rörelse i stadsrummet och bidrar till en attraktiv stadsmiljö. I en tät stad är cykel ett snabbt sätt att förflytta sig. Cykeln tar liten plats, bullrar inte och försämrar inte luftens kvalitet. När fler väljer cykel för sina resor minskar belastningen på vägnätet och på kollektivtrafiken, vilket gynnar alla trafikanter. För den som cyklar har cyklingen dessutom positiva effekter i form av förbättrad hälsa och ökat välbefinnande."

"För att möta det ökande antalet cykelresor och skapa den attraktiva cykelstaden ska trafikkontoret:

* Bygga en sammanhängande och väl utformad infrastruktur.
Erbjuda god standard på cykelvägnätet året om.

*Erbjuda stöd och tjänster som underlättar cykling och ökar färdmedlets attraktionskraft.

*Förstärka bilden som cykelstad med hjälp av kommunikation."
Popularity
  • Views: 342
  • Comments: 0
  • Favorites: 1
Dates
  • Taken: Oct 5, 2015
  • Uploaded: Oct 5, 2015
  • Updated: Jul 24, 2016