Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / Anakin Photography / Sets / 夏天來熱。summer is coming...
Anakin Tseng / 38 items

N 8 B 5.1K C 0 E Jun 19, 2015 F Jun 20, 2015
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

這是一種地不分東西南北,但人只要青春肉體的概念。

DSC06638fx

N 21 B 15.5K C 0 E Jun 19, 2015 F Jun 21, 2015
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M
N 5 B 7.6K C 0 E Jun 19, 2015 F Jun 20, 2015
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

ANK90133

N 44 B 10.3K C 1 E Jun 19, 2015 F Jun 21, 2015
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

如果你沒辦法誠實面對自己,你拍的東西又怎麼會是真實?

但可以欺騙別人,如果你是故意的。

DSC06676

N 34 B 19.5K C 0 E Jun 19, 2015 F Jun 19, 2015
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

13.2%