Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / RG in TLV / Sets / Micro Four Thirds
798 items

N 46 B 987 C 2 E Sep 1, 2020 F Nov 17, 2020
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Tags:   Holga Lens HL(W)-PLG 25mm 1:8 Panasonic Lumix DMC-GX8 Tel Aviv black and white Holga Lens sea beach blur

N 53 B 1.0K C 0 E Sep 1, 2020 F Nov 16, 2020
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Tags:   Holga Lens HL(W)-PLG 25mm 1:8 Panasonic Lumix DMC-GX8 Tel Aviv Holga Lens sea Beach dog Black and White blur

N 24 B 839 C 0 E Sep 1, 2020 F Nov 14, 2020
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Tags:   Holga Lens HL(W)-PLG 25mm 1:8 Panasonic Lumix DMC-GX8 Tel Aviv street urban Holga Lens blur

N 29 B 674 C 0 E Sep 1, 2020 F Nov 14, 2020
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Tags:   Holga Lens HL(W)-PLG 25mm 1:8 Panasonic Lumix DMC-GX8 Tel Aviv Holga Lens Black and White blur cityscape urban city

N 37 B 930 C 1 E Sep 1, 2020 F Nov 14, 2020
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Tags:   Holga Lens HL(W)-PLG 25mm 1:8 Panasonic Lumix DMC-GX8 Tel Aviv Holga Lens Black and White blur cityscape urban city


0.6%