Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / нelen_ғlow*
lady нelen_ / 159 items

N 118 B 506 C 28 E Aug 22, 2020 F Sep 25, 2020
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

www.youtube.com/watch?v=CprfjfN5PRs - Ozzy... No More Tears

Tags:   shadow gold light sun OzzyOsbourne ᕼEᒪEᑎ JanSaudek-Lips

N 387 B 2.5K C 143 E Sep 22, 2020 F Sep 22, 2020
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

I‘m thinking, walking, words are jumping
What do I wish for? Maybe --- a little refreshment
Oh, I have respect for water, I'm coming back here again

Přemýšlím, kráčím, naskakují slova
Co přeju si? Snad jen osvěžit se
Ó, k vodě mám respekt, sem vracím se znova
[Duha je když…]

Tags:   lansdscape water spout words quotes verses thinking 💧 ʀᴀɪɴʙᴏᴡ

N 439 B 3.9K C 139 E May 18, 2020 F Sep 18, 2020
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

You catch twilight and sunrise in your net
Don't talk to me. You know, then I'll lose the thread right away...

Soumrak a svítání chytáš ve svou síť
Neskač mi do řeči. Víš, pak hned ztratím nit...

www.youtube.com/watch?v=E0_zLdOWm64 - Roger Hodgson, In Jeopardy ♫
Dedicated to Roger Hodgson, an excellent & positive legendary musician ♫

Tags:   words colours yellow walker cityscape RogerHodgson blossom poet myPoetry InJeopardy yellowMood positivity+++ 🎨 tree waterfall Mr.Voice dancing running

N 413 B 4.3K C 121 E Aug 24, 2020 F Sep 15, 2020
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Help!
Helen takes pic of me!
- Oh no, I'm just quietly enchanted ♡

Tags:   pet little kid animal goat cute baby

N 503 B 6.6K C 225 E May 2, 2018 F Sep 11, 2020
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Empty garden. Not even a human
Here I quietly thinking about ... words

Liduprázdná zahrada. Nikde ani človíčka
Tady mě tiše napadají... slovíčka
[Být chvíli zticha] ♤♡◇♧

www.youtube.com/watch?v=tODaH_fGtMY - Roger Hodgson of Supertramp and his hit Breakfast in America ♫

Tags:   BreakfastInAmerica RogerHodgson Ⓗᵉℓᵉn♡••—♡ words poet portraitLH 📷tomasfrait Love


3.1%