Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / manhhai / Vietnam War 1966 - Doctor Examining a Man
manhhai / 147,118 items
Ngày 09 tháng 11 năm 1966, Việt Nam --- Một thanh niên Việt Nam 23 tuổi gầy gò được bác sĩ thuộc Sư đoàn Dù 101 Hoa Kỳ khám sau khi anh và 10 người khác được giải thoát khỏi một trại tù VC. Binh sĩ Trung đòan 327 Bộ binh của Sư đoàn Dù 101 đã giải thoát các tù nhân này vào tháng 9 năm 1966.

09 Nov 1966, Vietnam --- An emaciated 23 year old Vietnamese man is examined by a doctor with the U.S. 101st Airborne Division after he and 10 others were liberated from a Viet Cong prison camp. The 101st Airborne's 327th infantry freed the prisoners in September 1966. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Popularity
  • Views: 1767
  • Comments: 4
  • Favorites: 1
Dates
  • Taken: May 21, 2024
  • Uploaded: May 21, 2024
  • Updated: May 23, 2024