Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / manhhai / HANOI 1949 - Indochina War Demonstrations
manhhai / 116,674 items
Nông dân Việt Nam thân Pháp tập trung tại Quảng trường Nhà hát Thành phố ở Hà Nội, miền Bắc Việt Nam, để biểu tình ủng hộ sự trở lại của Cựu hoàng Bảo Đại, ngày 13 tháng 2 năm 1949. Nông dân từ khắp các vùng quê xung quanh đã đổ về Hà Nội để biểu tình.

Pro-French Vietnamese peasants gather in the Municipal Theater Square in Hanoi, North Vietnam, to demonstrate for the return of the former Emperor Bao Dai, Feb. 13, 1949. Peasants from throughout the surrounding countryside flocked into Hanoi for the demonstration. (AP Photo)
Popularity
  • Views: 1388
  • Comments: 1
  • Favorites: 4
Dates
  • Taken: Jun 22, 2021
  • Uploaded: Jun 21, 2021
  • Updated: Jun 24, 2021
Tags