Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / esta_ahi
11299883 / 106,289 items

N 3 B 32 C 1 E Dec 20, 2019 F Feb 26, 2020
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Església situada en l’entorn d’una plaça, adossada a la rectoria del poble i perfectament integrada dins de nucli urbà. Aquest edifici se’ns presenta de planta rectangular, encapçalada per un absis semicircular i una torre campanar. La teulada es a doble vessant i està realitzada amb pissarra i també presenta un ràfec de pedra al voltant del perímetre de l´ església. A la façana principal s’obre la porta d’accés estructurada a partir d’un arc apuntat, motllurat i amb presència de guardapols. Per sobre, s’adossa l’estructura d’un relleu amb la imatge d’un cor, símbol de la seva advocació de l’església. Finalment es disposa un ócul motllurat, de notables dimensions, i una cornisa de pedra que ressegueix tot el seu perímetre d’aquesta façana principal. En l’angle de la façana principal, situada a migjorn, i la façana lateral, situada a llevant, es basteix una torre campanar de base quadrada i estructura hexagonal i coberta exterior piramidal, amb un rellotge i quatre ulls d´ arc apuntat on es situen les campanes. Ambdós façanes laterals de l’edifici , així com al voltant del seu absis, s’aprecien unes obertures d’estructura triangular, a la part superior, i es disposen uns contraforts que ressegueixen el seu perímetre. L’obra presenta un paredat de pedra del país i una coberta exterior a partir de pissarra.
A principis del segle XX el nucli de Sant Guim de Freixenet, en ple procés de desenvolupament urbà, no tenia cap església i depenien de la parròquia de Sant Domí. Davant d'aquesta mancança, el 1934 es construí una església de la que n'era rector el mossèn Joan Bòria Pomés. En un primer moment, el sostre era un entramat de fusta però després de la Guerra Civil fou substituït per les voltes actuals i la teulada de pissarra. El campanar es finalitzà el 1940 i tres anys després fou constituïda com a parròquia sota l'advocació del Sagrat Cor.

invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&cons...

Tags:   Lleida Església parroquial Sagrat Cor Sant Guim de Freixenet IPA-26219 Segarra La Segarra Lérida Spain España Испания

N 0 B 31 C 1 E Dec 20, 2019 F Feb 26, 2020
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Església situada en l’entorn d’una plaça, adossada a la rectoria del poble i perfectament integrada dins de nucli urbà. Aquest edifici se’ns presenta de planta rectangular, encapçalada per un absis semicircular i una torre campanar. La teulada es a doble vessant i està realitzada amb pissarra i també presenta un ràfec de pedra al voltant del perímetre de l´ església. A la façana principal s’obre la porta d’accés estructurada a partir d’un arc apuntat, motllurat i amb presència de guardapols. Per sobre, s’adossa l’estructura d’un relleu amb la imatge d’un cor, símbol de la seva advocació de l’església. Finalment es disposa un ócul motllurat, de notables dimensions, i una cornisa de pedra que ressegueix tot el seu perímetre d’aquesta façana principal. En l’angle de la façana principal, situada a migjorn, i la façana lateral, situada a llevant, es basteix una torre campanar de base quadrada i estructura hexagonal i coberta exterior piramidal, amb un rellotge i quatre ulls d´ arc apuntat on es situen les campanes. Ambdós façanes laterals de l’edifici , així com al voltant del seu absis, s’aprecien unes obertures d’estructura triangular, a la part superior, i es disposen uns contraforts que ressegueixen el seu perímetre. L’obra presenta un paredat de pedra del país i una coberta exterior a partir de pissarra.
A principis del segle XX el nucli de Sant Guim de Freixenet, en ple procés de desenvolupament urbà, no tenia cap església i depenien de la parròquia de Sant Domí. Davant d'aquesta mancança, el 1934 es construí una església de la que n'era rector el mossèn Joan Bòria Pomés. En un primer moment, el sostre era un entramat de fusta però després de la Guerra Civil fou substituït per les voltes actuals i la teulada de pissarra. El campanar es finalitzà el 1940 i tres anys després fou constituïda com a parròquia sota l'advocació del Sagrat Cor.

invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&cons...

Tags:   Lleida Església parroquial Sagrat Cor Sant Guim de Freixenet IPA-26219 Segarra La Segarra Lérida Spain España Испания

N 1 B 24 C 0 E Dec 20, 2019 F Feb 26, 2020
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Font situada al mig de la plaça de davant de l’església parroquial del Sagrat Cor, en una zona voltada d’arbres. Aquesta s’estructura sobre una triple graonada de planta hexagonal realitzada amb pedra. La font se’ns presenta de forma irregular jugant amb formes còncaves i convexes i motllures de pedra. L’aigua de la font surt a pressió a partir de tres aixetes, i cau dintre de tres piques de pedra, on hi ha una petita obertura de desguàs. Un fanal corona l’estructura d’aquesta font. L’obra està realitzada amb maó i pedra picada.
Fins l'any 1943 aquesta plaça s'anomenava plaça de l'església, però canvià de nom al concedir-se el títol de parròquia a l'església del poble. La construcció de la font situada enmig de la plaça va ser encarregada a l'aparellador Francesc Vich i l'executà el picapedrer Josep Bergadà de Guimerà. Les escales d'accés són obra de Josep Bernaus Boix. El conjunt costà 5.225 de les antigues pessetes.

invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&cons...

Tags:   Lleida font fuente IPA-34546 plaça plaza Segarra La Segarra Lérida Spain España Испания

N 0 B 16 C 0 E Dec 20, 2019 F Feb 26, 2020
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Tags:   Lleida Sant Guim de la Rabassa Sant Guim de Freixenet Segarra La Segarra Lérida Spain España Испания

N 0 B 7 C 0 E Dec 20, 2019 F Feb 26, 2020
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Tags:   Lleida Sant Guim de la Rabassa Sant Guim de Freixenet Segarra La Segarra Lérida Spain España Испания


5 of 106,289