Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
Places / Netherlands / North Holland / Beverwijk
8,544 items / show map

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Zwarte kraai, Carrion Crow (Corvus corone)

De zwarte kraai behoort tot de familie kraaien Corvidae. Kraaien hebben een hoge intelligentie en hebben onderling intensief contact. De zwarte kraai komt alleen voor in West-Europa. Het mannetje en het vrouwtje blijven hun hele leven bij elkaar net als de meeste andere kraaiachtigen. De zwarte kraai is vaak te zien in paren of in kleine groepen. Om vooruit te komen hippen de meeste vogels over de grond, maar de kraai maakt stappen. Zwarte kraaien zijn omnivoren ze eten: zaden, noten, knoppen, insecten, eieren vogel en kleine dieren Je kunt ze vinden in park, bos en tuin ook in akkers en weilanden.
============================================
The Carrion crow is a member of the family Crows Corvidae. The all-black carrion crow is one of the cleverest, most adaptable of our birds. They are usually found in groups or in pairs. Man and wife stay together for a life time. Carrion crows will come to gardens for food and although often cautious initially, they soon learn when it is safe, and will return repeatedly to take advantage of whatever is on offer. Their food consist of: carrion, insects, worms, seeds, fruit and any scraps. You can find them in woods, parks, gardens, the centre of cities, meadows and fields.

Tags:   Vogel vogels bird birds Kraai crow zwarte-kraai carrion-crow alleseter omnivoor omnivore natuur nature Nederland Netherlands Park-Westerhout Agaat Fotografie zangvogel singingbird animal outdoor warbler Nikon D7100 tree sky lentekriebels spring-fever

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Lijn 72 - Heemstede via Broekpolder
Beverwijk, Station NS

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Winterkoning, Winter Wren , (Troglodytes troglodytes)

Het winterkoninkje is met een lengte van 10 cm en gewicht van 10 gram het kleinste en lichtste vogeltje van Europa. De winterkoning is een jaarvogel en een zeer talrijke broedvogel. Je kunt deze kleine zangvogel vinden in bos, park en tuin, rietland en ruigte, langs oevers en in stedelijk gebied. Winterkoningen zoeken hun voedsel in en nabij struikgewas. Met hun fijne snavel zijn ze gespecialiseerd in het eten van kleine insecten, rupsen, spinnetjes, larven en zaadjes.
==============================================
The wren with a length of 10cm and a weight of 10 gr. is the smallest and lightest bird of Europe. The wren typically forages on the ground or in low vegetation. You can find this small singing bird in woodland, farmland, moorland, heaths and urban parks and gardens. The food of the winter wren consists mainly of invertebrates, insects, insect larvae, spiders, millipedes and they also eat some plant food including berries and seeds.

Tags:   Nederland Netherlands Holland Beverwijk Noord-Holland zangvogel warbler vogel bird zingen sing singing Agaat fotografie animal outdoor Nikon D7100 park Westerhout scharrelen scratching

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Nijlganzen komen oorspronkelijk uit Egypte uit de Nijldelta. Ze werden geimpoteerd in Europa, uit de hieruit ontsnapte exemplaren is de huidige populatie Nijlganzen ontstaan. Je kunt ze vinden in park en tuin, bij plassen en rivieren,ook in weilanden. Hun voedsel bestaat voornamelijk uit gras.
======================================
Egyptian geese have been imported, those that have escaped from private ponds or aviaries have established hardy feral populations. You can find them in wetlands near open areas, in parks and gardens and at rivers and other waters. Their food mainly resists of grass.

Tags:   Nederland Netherlands vogel watervogel bird waterbird vijver pond natuur nature gans ganzen goose geese Nijlgans Egyptian-goose broeden breeding nest eieren eggs fotografie Agaat Holland Noord-Holland Beverwijk pullen gansje gooslet Nikon D7100 park de Duinen water animal

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

De tafeleend is een duikeend en vrij schaarse broedvogel. Hij is vooral een wintervogel. Het mannetje is een opvallende verschijning met zijn bruine kop, zwarte borst en knal rode oog. Meestal duiken ze naar dierlijk voedsel, zoals kleine waterdiertjes maar vooral naar plantaardig voedsel als wortels, bladeren en knoppen van onderwaterplanten. Je kunt ze vinden in beken en meren, plassen en rivieren.
=============================================
Pochards are most common during autumn and winter, when large numbers fly from eastern Europe and Russia to escape the bitterly cold weather there. Male Pochards have a bright reddish-brown head, a black breast and a red eye. They food themselves with parts of waterplants and small fish and insects. You can find them in open lakes and gravel pits and even on estuaries.

Tags:   Nederland Netherlands Hollande Noord-Holland outdoor natuur nature dier dieren animals vogel bird waterbird watervogel animal eend duck familie eenden family Anatidae voedsel waterinsecten waterplanten food water-plants small-animals water fotografie Agaat aquatic dive diving duik-eend duiken zoetwatermossels small-molluscs crustaceans kreeftachtigen insecten insect larvae tafeleend mannetje pochard male wintergast wintervisitor park de duinen Nikon D7100 lake


0.1%