Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
Places / Netherlands / North Holland / Beverwijk
6,789 items / show map

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

De meerkoet behoort tot de familie van de rallen Rallidae. Het nest wordt aan de waterkant gebouwd van riet en waterplanten. Gewoonlijk overleven er maar een paar jongen per nest, de jongen zijn namelijk een gewilde prooi voor reigers en meeuwen. Daarom wordt er vaak 2 a 3 maal per jaar gebroed. De meerkoet duikt veel, met name bij het zoeken naar waterplanten, het is een omnivoor, die zich hoofdzakelijk voedt met waterplanten, weekdiertjes en waterinsecten.

===========================================

The Coot, is a member of the rail and crake bird family, the Rallidae. The Coot builds a nest of dead reeds or grasses, but also pieces of paper or plastic near the water's edge or on underwater obstacles, laying up to 10 eggs, sometimes 2 or 3 times per season. Usually only a few young survive. They are frequent prey for birds such as herons and gulls.The Coot is an omnivore, and will take a variety of small live prey including the eggs of other water birds, as well as algae, vegetation, seeds and fruit.

Tags:   Nederland Netherlands Holland Noord-Holland outdoor natuur nature bird vogel birds vogels watervogel waterbird rallen Rallidae omnivoor omnivore water duiken dive Agaat Fotografie Nikon D7100 gras meerkoet eurasian-coot coot waterplanten waterplants insecten insects zaden seeds fruit Beverwijk watervogels waterbirds Fulica atra

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Tata Steel Chess Tournament in Wijk aan Zee (2019)

Tags:   India chess player chess Tata Steel Chess Tournament people Tournament DxO Wijk-aan-zee 2019 D850 Nikkor 70-200/2.8 VRII Winter January

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

De Eikenbloedzwam Stereum gausapatum is een plaatjesloze vlieszwam met een leerachtig korstvormig vruchtlichaam met iets afstaande randen en een okerbruine kleur. Bij beschadiging kleurt het vruchtlichaam rood (bloed).
Het vruchtlichaam is leerachtig korstvormig, met weinig afstaande randen, Ø 1-4 cm. De bovenzijde van de schijnhoedjes zijn fijnharig, gezoneerd, okerbruin-grijzig met een wittige rand. De onderzijde is glad, bleek tot donker geel- of kastanjebruin, na beschadiging rood bloedend. De sporeekleur is wit.
Je kunt deze zwammen het hele jaar vinden op stammen en stronken van loofbomen, voornamelijk eik. Saprofiet.

===================================

The Oak fungus blood has a fruiting Body that sometimes is resupinate or effused-reflexed, but usually creating fairly well-defined caps that grow in shelving clusters and often fuse laterally. Caps: 2-6 cm across; 2-3 cm deep; thin; dry; with zones of color and texture; brown, beige, and yellowish; often with a whitish margin; without a stem; the margin becoming curled and scalloped. The undersurface is orange-brown to yellow-brown or yellow. The flesh is tough and thin. The spore print is white.
You can find this fungus throughout the year growing densely gregariously, often from gaps in the bark; causing a white rot of the heartwood specially oak.

Tags:   Nederland Netherlands Holland Noord-Holland Beverwijk park Westerhout natuur nature outdoor paddestoelen zwammen fungi toadstool mushrooms growing wood houtzwam radiata macro fotografie Agaat Sony DSC-HX90V Oak-fungus-blood Eikenbloedzwam Stereum gausapatum resupinate korstvormig

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Wilde eend vrouw, Mallard female, Anas platyrhynchos

De wilde eend behoort tot de familie eenden Anatidae. Het mannetje, de woerd, is de enige eendensoort die twee gekrulde staartveren heeft. Het mannetje is prachtig gekleurd, het vrouwtje gaat meer gecamoufleerd door het leven en is daarom ook degene die de eieren uitbroedt. Hun voedsel bestaat uit waterinsecten en waterplanten. Eendenkroos heeft zijn naam niet voor niets gekregen, het wordt graag gegeten.
=========================================
The mallard or wild duck is a dabbling duck belonging to the family Anatidae. The male birds (drakes) have a glossy green head and are grey on wings and belly. The females (hens or ducks) have a mainly brown-speckled plumage, that gives her a good camouflage by breeding the eggs. Mallards live in wetlands, eat water plants and small animals, and are social animals preferring to congregate in groups or flocks of varying sizes.

Tags:   Nederland Netherlands Hollande Noord-Holland outdoor natuur nature dier dieren animals vogel bird waterbird watervogel animal eend duck wilde-eend mallard wild-duck wild familie eenden family Anatidae voedsel waterinsecten waterplanten food water-plants small-animals water fotografie Agaat aquatic Nikon D7100 waterfowl

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Tata Steel Chess Tournament in Wijk aan Zee (2019)

Tags:   Tata Steel Chess Tournament chess people ACR D850 Wijk-aan-zee Tournament 2019 Nikkor 70-200/2.8 VRII The Netherlands Winter January


0.1%