Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
Places / Netherlands / North Holland / Amsterdam
778,113 items / show map

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

03/01/2019; Last year in February, I came up with the idea to shoot the sunset from the roof of NeMo, not realizing I was too late already back then. Late December or early January was when it was about to happen.

By the start of December last year, I kept this idea in mind, but or I was busy with work, or the weather was poor. But on this Thursday in early January, in which I was off from work, the weather was on my side. Patience finally paying off. :)

Please (also) follow me on my...
* website
* Facebook page
* Instagram
* 500PX
* Werk Aan De Muur

Tags:   NeMo Oosterdok Amsterdam-Centrum binnenstad inner city Amsterdam city center Amsterdam Nederland Netherlands Europa Europe middag afternoon zonsondergang sunset uitzicht view Oosterdokseiland Van der Veldebrug brug bridge conservatorium Conservatory bibliotheek library Sea Palace restaurant Nicolaaskerk kerk church Scheepvaarthuis

N 6 B 16 C 2 E Nov 18, 2018 F Jan 19, 2019
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Tags:   netherlands amsterdam dutch bnw black and white street street photography candid light sony.

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Aan de noordkant van het Centraal Station leggen de ponten van en naar Noord aan. Verder was vroeger was dit schimmige gebied niet alleen een doorgaande weg, maar ook een onofficiële tippelzone.
Tegenwoordig is het anders: de ponten leggen nog steeds aan, maar de doorgaande weg ligt nu ondergronds, op de eerste verdieping, op dezelfde hoogte als de treinen ligt een busstation en op de begane grond ligt nu een glimmend winkelcentrum en een fiets- en voetpad. En alles overkapt.

De foto is op meerdere wijzen omgedraaid: niet alleen de kleuren zijn negatief, maar in de foto zit ook een grote weerspiegeling.

Muziek kan ook omgedraaid worden, volgens sommigen zouden op deze manier zich duivelse boodschappen in muziek bevinden. Zou dat dan ook in fotografie zijn? Een bekend voorbeeld van omgedraaide muziek is de 18e variatie op een thema van Paganini door Rachmaninov. Hoe dat werkt wordt in het begin van de video uitgelegd, de 18e variatie begint op 20:20.
www.youtube.com/watch?v=c33q87s03h4

Het moeilijke van deze opgave was een goede foto te vinden die ook nog interessant was in negatief.

– – –
On the northern side of the Centraal Station in Amsterdam is the mooring place for the ferries to and form Amsterdam-Noord. In recent history this was a rather shady area with not only a through going road, but also an unofficial tippelzone (zone for streetprostitution).
These days it is different: the ferries are still mooring, but the through going road is now underground, on the first floor, at the same height as the trains, is a busstation and on the ground floor there is now a shiny shopping centre and a cycle- and footpath. And everything under a new roof.

The photo is reversed in several ways: not only the colours are negative, there is also a big reflection.

Music can also be reversed. According to some people music may contain hidden diabolical messages if played reversed. I wonder if that also could be the case for photography.
A well known example of reversed music is the 18th variation on a theme by Paganini by Rachmaninov. How that works is explained in the beginning of the video, the 18th variation starts at 20:20. www.youtube.com/watch?v=c33q87s03h4

The difficult things about this challenge was finding a good photo that was also interesting as negative, and not all photos are.

- - -
Dank voor het bekijken, commentaren, favorieten en kritiek.
Geen verder gebruik zonder mijn uitdrukkelijke toestemming. ·
Thanks for watching, comments, favourites and critique.
No further use without my explicit consent.

Tags:   2019 amsterdam architecture architectuur centraal station de ruijterkade geo:lat=52.37931503 geo:lon=4.90243687 geotagged holland inversie inversion januari january nederland negatief negative netherlands reflection weerspiegeling winter Noord-Holland NLD

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Tags:   Nederlande Niederlande Netherlands Amsterdam Rijksmuseum Reichsmuseum National Museum indoor Eregalerij Ehrengalerie Gallery of Honour Peter Paul Rubens Petrus Paulus Rubens


5 of 778,113