Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / SINDO MOSTEIRO / Sets / Caldas de Reis
Sindo Mosteiro / 17 items

N 11 B 1.7K C 1 E Dec 1, 2004 F Apr 13, 2015
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Fotografía tomada coa vella Zenit-122 en decembro de 2004.

La felegresía de Santa María de Caldas encierra en si quarenta feligreses. Los fructos se hacen dos partes, la una y un dezmero lleva el retor, la otra por sincura la capilla del alba y en las heredades y viñas de que lleva la dignidad Arçobispal el quinto, lleva ansí todo el diesmo el dicho retor, cuya parte vale cinquenta cargas de pan y dos pipas de vino. Presentación: las dos partes del Cabildo de Santiago y la otra de legos. La fábrica tiene de renta treinta y seis çelemines de pan.
Hay una capilla vieja y grande, arrimada a la iglesia, compuesta adentro y fuera della y título de San Salvador; está dotada en seis cargas de pan y tres canados de vino y tres reales con cargo de una misa cada semana; la qual renta lleva el capellán que dice la dicha misa y le presenta D. Phelipe de Montenegro, vecino de Pontevedra.
Hay, asimismo, otra de San Ildefonso, que fundó el bachiller Campana, retor difunto, con cargo de dos misas cada semana y la dotó en dies cargas de todo pan. Dejó ducados, quatro casas y ciertas heredades, y otra que fundó Isabel Prego, con una misa cada semana y tres reçadas el día de San Amaro.
Hay finalmente en esta dicha iglesia otra capilla que fundó Elvira Fernández con quince çelemines de pan y seis canados de vino y cargo de una misa cada semana.
Muy cerca desta iglesia está un milladero con bocación e imágenes de San Miguel y San Sebastián.

Jerónimo del Hoyo, Memorias del Arzobispado de Santiago, 1607.

MÚSICA: Guillaume de Machaut - Messe de Notre Dame, Agnus Dei
youtu.be/bHRAYbgdxew

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Sereas
nos camiños de ferro
e angúria,
Destilando

un tempo procesional
de coágulos acibeche.

Chorava o reiseñor
polo agnus dei decapitado.

Cesáreo Sánchez, A escrita do silencio-Antoloxía persoal, 1997

MÚSICA: Johannes Ockeghem - Alma redemptoris mater
youtu.be/gy_CO09R_XA

N 4 B 421 C 6 E Dec 1, 2004 F Jun 17, 2013
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Fotografía tomada coa vella Zenith-122 en decembro de 2004.


Vi no meio do trono e das quatro criaturas viventes, e no meio dos anciãos, um Cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, tendo sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, enviados por toda a terra.
Ele veio e tirou o livro da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono.
Havendo ele tomado o livro, as quatro criaturas viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos.
E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de receber o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e compraste para Deus com o teu sangue homens de toda a tribo, e língua, e povo e nação,
e lhes fizeste para nosso Deus reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra.
Olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e das criaturas viventes e dos anciãos, e o número deles era miríades de miríades e milhares,
clamando com uma grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e a riqueza, e a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória e a bênção.
Ouvi toda a criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, dizer: Àquele que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, seja a bênção, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos.
As quatro criaturas viventes diziam: Amém; os anciãos prostraram-se e adoraram.

Apocalipse, V

MÚSICA: Samuel Barber: Agnus Dei (Adagio for strings)
youtu.be/KkObnNQCMtM

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

CORDERO

Ocúltate en la zarza.
Que no te atrapen. El mundo
sólo tiene un lugar para los corderos:
los altares del sacrificio.

José Emilio Pacheco, La fábula del tiempo, 2005.

MÚSICA: Pergolesi - Agnus Dei
youtu.be/XyGqvJBBkBI

N 7 B 1.1K C 9 E Dec 1, 2004 F Jun 27, 2014
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Fotografía tomada coa vella Zenith-122 en decembro de 2004.

6E vin no medio do trono e dos catro animais e diante dos anciáns, un Año en pé, coma se estivese degolado, con sete cornos e sete ollos, que son os sete espíritos de Deus, mandados a toda a terra. 7O Año achegouse ó trono e recibiu o libro da man dereita de quen está sentado no trono. 8Cando o colleu, os catro animais e os vintecatro anciáns axeonlláronse diante do Año, con cadansúa cítara e con frascos de ouro cheos de perfumes, que son as oracións do pobo santo. 9E cantaban un canto novo:

"Ti es merecente de recibi-lo libro,
e de abri-los selos,
porque te degolaron e adquiriches para Deus co teu sangue
xentes de toda raza, lingua, pobo e nación.
10E fixeches deles un reino de sacerdotes para o noso Deus e reinarán na terra".

11E vin e oín a voz de moitos anxos arredor do trono e dos animais e dos anciáns: o número deles era de milleiros e milleiros. 12Proclamaban con forte voz:

"Merecente é o Año, por estar degolado,
de recibi-lo poder, a riqueza, a sabedoría, a forza,
a honra, a gloria e a bendición".

13E oín que tódalas criaturas que están no ceo e na terra e debaixo da terra e enriba do mar e tódalas cousas que hai nelas, proclamaban:

"Para quen está sentado no trono e para o Año:
a bendición, a honra, a gloria e o poder
polos séculos dos séculos".

14E os catro animais dicían: "Amén" e os anciáns caeron en adoración.

MÚSICA: W. A. Mozart - Kyrie da Gran Misa KV 427
youtu.be/ApVccOqH0NQ


29.4%