Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / SINDO MOSTEIRO / Sets / Paxaros
Sindo Mosteiro / 104 items

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Sabedes de algo máis barulleiro que un milleiro de estorniños faladeiros a máis non poder? Non vos quero contar como queda o chan que hai debaixo deste guindastre, abonado para varias campañas agrícolas dunha volta. Así son eles, como unha panda de adolescentes en pleno botellón de fin de curso.

Oí og' eu ũa pastor cantar
du cavalgaba per ũa ribeira,
e a pastor estava senlleira;
e ascondi-me pola escuitar,
e dizia mui ben este cantar:
"Solo ramo verd' e frolido
vodas fazen a meu amigo;
¡choran ollos d' amor!"

E a pastor parecia mui ben,
e chorava e estava cantando;
e eu mui passo fui mi·achegando
pola oír, e sol non falei ren;
e dizia este cantar mui ben:
"¡Ai estorniño do avelanedo,
cantades vós, e moir' eu e pen'
e d' amores ei mal!"

Airas Nunes, s. XIII.

Música: "Birthday" na súa versión inglesa de The Sugarcubes.
www.goear.com/listen/1767a17/birthday-englishversion-the-...

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

En Ti a miña sombra
cai para proseguir, para premer
confusas gotas de Tempo.
A névoa desdebuxa a ermida
entra nas imaxes do timpano.
Imerso no indistinguível
encerrando cada ser en si
recollo crisantelmos
ao pé da faia e contemplo
as montañas do sul.
O ar é puro no crepusculo
e os paxaros voltan
en bandadas aos seus niños.
Todas as cousas teñen a sua Imaxe
mas cando intento explicá-la
perde-se no silencio .

Cesáreo Sánchez, A escrita do silencio-Antoloxía persoal, 1997.

MÚSICA: Hildegard von Bingen - O rubor sanguinis
youtu.be/WDeR9MeGNPg

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

MÚSICA: Planxty - Cliffs of Dooneen
youtu.be/R4w2_sal2bA


4.8%